www.infoglobe.sk » EURÓPA: Morové stĺpy - kamenní svedkovia víťazstva nad epidémiami II. (1)

EURÓPA: Morové stĺpy - kamenní svedkovia víťazstva nad epidémiami II. (1)

Publikované: 7.6.2020
Na slávu cirkvi i ako vďaku za ochranu pred nebezpečenstvom epidémií či vojnových konfliktov vznikali pamätníky na najčestnejších miestach miest. Dnes sa pri tých honosnejších pristavíme, zaujmú nás svojou krásou a monumentálnosťou, iné si zas možno nepovšimneme. No poznáme ich minulosť a vieme prečo dnes zdobia naše námestia?

Či už ide o mariánske stĺpy alebo tie trojičné, oba typy vznikali obdobne ako morové stĺpy. Spoločnú majú kresťanskú tematiku a sú si v mnohom podobné. Niektoré skromnejšie iné honosné a monumentálne. Ich charakteristickým znakom je vďaka za ukončenie istého zlého obdobia v danej oblasti a zároveň ochrana, aby sa takéto obdobie už nezopakovalo. Ako sa hovorí „všetko zlé, je na niečo dobré“. 

Korunovácia Karola I. pri Trojičnom stĺpe v Budapešti; wikipedia.org

V prípade epidémie moru, ktorá vyľudnila mestá a spôsobila hladomor, sa ťažko hľadá to vyššie spomínané dobro. Výstavba morových stĺpov, ako nový prejav v umení, je dosť malá náplasť za to, čo mor spôsobil. No pokiaľ si uvedomíme fakt, že po epidémiách nasledovali obdobia hladu, čo viedlo k zavedeniu pestovania nových plodín ako boli zemiaky, kukurica i tabak, tak predsa len aj to zlé prispelo k niečomu dobrému. V ťažkých časoch pomohli práve tieto „plodiny“ zdecimovanému obyvateľstvu prežiť. Tabak dokonca niektorí považovali za liek, ktorý ich ochráni pred chorobou. Dnes si asi len ťažko vieme predstaviť, že by sme nejedli zemiaky či kukuricu. Samozrejme choroba sa v minulosti šírila z jednej krajiny do druhej pomalšie, keďže neboli také možnosti rýchleho presunu, no na druhej strane aj informácie o nej sa získavali pomalšie. Preto Európe trvalo dlhé obdobie, kým sa s ňou vysporiadala.

 

Opatrenia v čase epidémií

Trojičný stĺp v Olomouci

Okrem uzavretia samotných miest, kde sa epidémia začala šíriť, sa najmä lekári v minulosti chránili aj maskami. Tie pripomínali vtáčí zobák naplnený senom a rôznymi bylinkami či koreninami, ktoré mali filtrovať vzduch prúdiac do dýchacích ciest. Niektorí, ako jedinú svoju ochranu považovali vieru a modlitby, čoho dôkazom sú už spomínané morové stĺpy.

 

Trojičné stĺpy – vznik a dejiny

Mariánsky stĺp v Olomouci

Trojičných stĺpov, ktoré sú korunované vyobrazením Najsvätejšej Trojice (Boh Otec, Syn a Duch svätý) je na Slovensku približne 34 a obvykle oslavovali cirkev a vieru, avšak motív moru tu tiež zohrával svoju úlohu. 

stĺp Najsvätejšej Trojice na námestí Graben v centre Viedne

Typ trojičného stĺpu vznikol ako variácia mariánskeho stĺpu v 80. rokoch 17. storočia vo Viedni a udomácnil sa najmä na území habsburskej monarchie. Ako reprezentatívny príklad uvádzame stĺp Najsvätejšej Trojice na námestí Graben v centre Viedne, ktorý patrí medzi prvé takéto vyhotovenia. Pamätník bol postavený po morovej epidémii z roku 1679, na podnet cisára Leopolda I. 

stĺp Najsvätejšej Trojice na námestí Graben v centre Viedne; wikipedia.org

Keď cisár kvôli nákaze opúšťal Viedeň, sľúbil, že po skončení epidémie postaví morový stĺp. Najprv vznikol provizórny drevený stĺp a neskôr v roku 1687 položil základný kameň súčasného stĺpu, ktorého bohatá výzdoba je tvorená mramorovými oblakmi, sochami svätcov a anjelmi. Cisár sám financoval náklady na jeho stavbu, vysvätený bol 29. októbra 1693 a jeho vzor následne inšpiroval výstavbu väčšiny trojičných stĺpov. Zasvätenie Najsvätejšej Trojici mohlo súvisieť i s vtedajšou tureckou hrozbou. Zatiaľ čo dovtedy stavané mariánske stĺpy boli  namierené aj proti reformácii (protestanti odmietajú mariánsku úctu), tak tie trojičné vyjadrujú trojjedinosť Boha a odporujú tak islamu hlásajúcemu prísny monoteizmus. 

stĺp Najsvätejšej Trojice, Olomouc

Doba trojičných stĺpov vyvrcholila jedným z najvýznamnejších a najväčších stĺpov Najsvätejšej Trojice, ktorý sa týči na Hornom námestí v Olomouci. V rokoch 1716 – 1754 ho postavil a financoval architekt Václav Render. S jeho stavbou začal takmer súčasne s morovým mariánskym stĺpom na susednom Dolnom námestí krátko po vypuknutí moru, v rokoch 1714 – 1716. Toto dielo vrcholného barokového umenia je výnimočné vďaka svojej monumentálnosti, bohatej výzdobe aj neobvyklej kombinácii sochárskych materiálov kameňa a pozlátenej medi. Základňa pamätníka je tak veľká, že vo vnútri mohla vzniknúť modlitebňa. Tento stĺp je jediný, ktorý bol samostatne zapísaný na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.

 

Už o týždeň sa zameriame na trojičné stĺpy na Slovensku. 

 

GPS: 48°12'31.4"N 16°22'11.4"E (Graben, Viedeň)

Text: Mgr. Anna Nociarová

Foto: Wikipedia.org -, redakcia, pixabay.com

Textová úprava: redakcia Diskusia k článku (0)

Vložiť nový príspevok


Súvisiace články

SR: Morové stĺpy - kamenní svedkovia víťazstva nad epidémiami III. (2)
Publikované: 12.7.2020
Po týždni sa opäť vraciame do Kremnice, konkrétne k neskorobarokovému stĺpu Najsvätejšej Trojice, ktorý pripomína epidémiu, zobrazuje Najsvätejšiu Trojicu, tiež Immaculatu, ako aj svätcov. No okrem týchto štyroch ideových zobrazení má aj iný význam, resp. pripomína aj inú významnú udalosť.

SR, Morové stĺpy - kamenní svedkovia víťazstva nad epidémiami II. (2)
Publikované: 28.6.2020
Dnes sa spoločne vydáme za spoznávaním trojičných stĺpov na Slovensku. Našou prvou zastávkou bude Bratislava, ktorá zažila nejednu morovú epidémiu. Pamätníkmi na tieto udalosti sú viaceré stĺpy.

EURÓPA: Morové stĺpy - kamenní svedkovia víťazstva nad epidémiami I. (1)
Publikované: 24.5.2020
V časoch, keď sa nemôžeme vybrať za poznaním iných kultúr resp. za hranice našej vlasti, možno padne vhod poobzerať sa i vôkol seba. Zistíme tak, že aj ľudia v minulosti sa museli vyrovnávať s nástrahami chorôb, ktoré vo veľkom zasiahli do chodu spoločnosti. Dôkazom toho sú pamätníky vyjadrujúce vďačnosť. Jedny z týchto pamätníkov, ktoré sme možno pominulé roky vnímali len ako body stretávania, sú morové stĺpy.

SR: Morové stĺpy - kamenní svedkovia víťazstva nad epidémiami I. (2)
Publikované: 31.5.2020
Potom ako sme si minulý týždeň povedali čo-to o histórii výstavby a symbolike morových stĺpov v Európe, sa dnes zameriame na tieto pamätihodnosti na Slovensku. Upriamime sa na mariánske stĺpy, ktoré majú najväčšie zastúpenie. Typické sú vyobrazením Panny Márie s dieťaťom alebo sochou Immaculaty (Nepoškvrnenej Panny Márie) na ich vrchole.

ČR, Olomouc – mesto svetových unikátov I.
Publikované: 15.2.2017
V nasledujúcich riadkoch navštívime stredomoravské krajské mesto Olomouc, ktoré sa vo svete preslávilo nielen známou syrovou pochúťkou či pamiatkou UNESCO, ale aj kvetinovou výstavou či bohatou históriou.

ČR, Olomouc – mesto svetových unikátov II.
Publikované: 22.2.2017
Minulý týždeň sme začali poznávaciu prechádzku po Olomouci a v stručnosti sme si povedali o jeho histórii. Naším východiskovým bodom bolo Horné námestie obkolesené historickými domami a palácmi, avšak jeho skutočnými dominantami boli stĺp Najsvätejšej Trojice a budova radnice s vežou.

ČR, Olomouc – mesto svetových unikátov III.
Publikované: 1.3.2017
Po zhliadnutí krás Dolného námestia a obhliadke Žerotínovho námestia sme sa na chvíľku zastavili, dali oddýchnuť nohám a občerstvili telo. Takto posilnení sme pokračovali ďalej. Spleťou uličiek sme sa opätovne dostali na Horné námestie, v ktorého tesnej blízkosti sa nachádza unikátny kostol sv. Mórica.

ČR, Olomouc – mesto svetových unikátov IV.
Publikované: 8.3.2017
Od Námestia republiky sme sa vydali ku Katedrále svätého Václava, ktorá sa nachádza na Václavskom námestí a je sídlom olomouckej rímskokatolíckej arcidiecézy. Táto veľkolepá románsko-gotická stavba s prvkami baroka a bohatou sochárskou výzdobou je skutočnou ozdobou tohto mesta.

Rakúsko, Viedeň – okúzľujúca prehliadka múzea
Publikované: 13.4.2016
Hlavné mesto Rakúska ponúka mnoho turistických zaujímavostí. Dozaista jednou z nich je aj návšteva prírodovedného múzea, ktoré sídli v niekdajšej rezidencii Habsburgovcov v zámockom komplexe Hofburg.

Rakúsko: Viedeň I.
Publikované: 16.10.2010
Hlavné mesto Rakúska patrí medzi turisticky najatraktívnejšie európske mestá. Bohatosť historických pamiatok, množstvo architektonicky zaujímavých pamätihodností aj súčasných pozoruhodností – to všetko spojené so slávnymi menami a ich príbehmi či legendami robí z Viedne príjemný a stále iný cieľ pre návštevníka.

Rakúsko: Viedeň II. - všetko za jediný deň
Publikované: 23.10.2010
V prvej časti nášho putovania po Viedni sme sa prešli pešo centrom mesta. Dnes ponúkame niekoľko tipov, ako z rakúskej metropoly uvidieť v krátkom čase čo najviac.

Rakúsko: Viedeň III. - štartujeme od stanice
Publikované: 30.10.2010
V predchádzajúcich dvoch častiach sme pripomenuli najvýznamnejšie pamätihodnosti v centre rakúskej metropoly a v jeho okolí. Dnešnú časť venujeme najmä tým, čo do Viedne zavítajú po železnici.

Rakúsko: Viedeň IV. - Dóm svätého Štefana
Publikované: 24.1.2011
K najnavštevovanejším pamiatkam Viedne patrí jeho dominanta – Dóm svätého Štefana. V ďalšom pokračovaní nášho voľného cyklu, venovanom rakúskej metropole, sa dnes zastavíme pri tejto pamätihodnosti, ktorá okrem iného ponúka aj jedinečný výhľad na mesto.


Súvisiaca fotogaléria

ČR, Zoo Olomouc – zimná návšteva
Na Svatom Kopečku v Olomouci sa na ploche 42,5 hektára rozprestiera zoologická záhrada, ktorá pon...

ČR, Olomouc a Svatý Kopeček
Moravská metropola Olomouc ponúka všetkým cestovateľom skutočné dobrodružstvo. Vydajte sa spoznáv...

Rakúsko: Viedeň - prechádzka po meste
Hlavné mesto Rakúska patrí medzi turisticky najatraktívnejšie európske mestá. Bohatosť historický...

Lokácia:

Slovenská republika
Kalendár akcií:

Partneri:

Aj vďaka vám sme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Sprievodca:

Fotosúťaž:

Jesenná atmosféra

31. 8. – 31. 10. 2021
1. cena:
Knižný sprievodca z vydavateľstva Dajama
2. cena:
Obrazová publikácia z vydavateľstva CBS + mapa
3. cena:
Festivalový balíček Infofest 2021
1. cena redakcie:
Krásny šperk od Zlatníctva MILI
2. cena redakcie:
Darčeková kazeta Vincentka + respirátory FFP2
3. cena redakcie:
Vstupenka na ONLINE cestovateľskú besedu od Cestovateľského kina

Aktuality:

15.9.2021
Zažite výnimočné podujatie, ktoré pozostáva z čítania kníh európskych autorov v podaní známych osobností na netradičných miestach i online – Noc literatúry 2021.
14.9.2021
Najväčší festival súčasného umenia na Slovensku – Biela noc sa tento rok uskutoční od 17. septembra do 3. októbra v Bratislave a od 9. do 24. októbra 2021 v Košiciach.
8.9.2021
Už 11. septembra 2021 budete mať možnosť zažiť tradície a zvyky na podujatí Slivková paráda v Španej Doline. Od 10-tej hodiny vás čaká nielen varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ale aj ochutnávka špecialít zo sliviek.
Archív aktualit

Do osobitej pozornosti:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia nájdete TU (vrátane výskytu koronavírusu COVID-19).

Pridajte sa a súťažte!

Každý týždeň na facebooku nová súťaž o hodnotné ceny!

TOP 5 MIEST v Rakúsku:

Rakúsko

Prinášame vám mestské tipy na výlety, ktoré sa určite oplatí vidieť.

 

Viedeň

Salzburg: Javisko sveta

Národný park Vysoké Taury a mesto Kaprun

Parndorf – nákupné mestečko

Baden pri Viedni – kúpeľné mesto s noblesou

 

Pokiaľ hľadáte ešte viac cestovateľsky atraktívnych miest, tak sa inšpirujte TU.

Najčítanejšie články:

Mobilná aplikácia :

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone 

 

Interaktívne katalógy:

Ďakujeme:

Google hodnotenie

dnes:sobota 18. 9. 2021
sviatok:Eugénia
dnes:
sobota 18.9.
18 °C
zajtra:
nedeľa 19.9.
17 °C

TIP: Pre vaše zariadenie je k dispozícii mobilná aplikácia INFOGLOBE, stiahnuť TU.

X

TIP: Pre vaše zariadenie je k dispozícii mobilná aplikácia INFOGLOBE, stiahnuť TU.

X