www.infoglobe.sk » Kalendár akcií » Spoločenské a kultúrne akcie

Kalendár akcií

Spoločenské a kultúrne akcie

Všetky akcie
Pridať novú akciu
Upraviť informácie o akcii

Vzťah domova a sveta

od 4.6.2020 do 31.10.2020

Nová expozícia 2020 v Galérii Jána Kulicha Pozývame Vás do Galérie Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine Inštaláciou nového výstavného celku v Galérii vo Zvolenskej Slatine si v tomto roku pripomíname nedožité jubileum národného umelca prof. Jána Kulicha - 90 rokov a 5. výročie galérie.

 

Nová expozícia 2020 v Galérii Jána Kulicha

Výstava s názvom „Vzťah domova a sveta...“ prezentuje výber a prierez celoživotného diela Jána Kulicha, ktoré nadväzuje na národno-historický odkaz a načiera do rôznych vrstiev slovenskej i svetovej kultúry cez portréty osobností i symboliku a obraznosť obyčajov ľudovej kultúry.

Výstava mapuje rôzne obdobia tvorby prof. Jána KULICHA cez kresby, skice, medaily, reliéfy, portréty, figurálne kompozície, spracované v dreve, kameni, zváranom železe, bronze a hydronáliu. Na ploche 300 m2 je dlhodobo inštalovaný výber 196 diel Jána Kulicha z celoživotného tvorivého obdobia od roku 1935 až do roku 2013: 90 plastík, 27 medailí, 25 reliéfov, 54 kresieb Veľkoplošné nástenné panely s infografikou, fotografiami a popiskami prehľadne dokumentujú časovú os s dôležitými míľnikmi pracovného i osobného života autora aj vývoj jeho brilantného sochárstva. Cieľom je oboznámiť širokú kultúrnu verejnosť s tvorbou jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského sochárstva - s dielom prof. Jána Kulicha, ktoré sa Slovenska bytostne dotýka a ktoré právom posilňuje našu národnú hrdosť.

Galéria Jána Kulicha je otvorená v dňoch od štvrtka do nedele od 10.00 do 18.00 hod. (do konca októbra) V pondelok, utorok a stredu je zatvorené. VSTUPNÉ: deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby: zadarmo Študenti, žiaci, dôchodcovia, osoby ZŤP: 1,50 €, dospelí: 3,00 € GALÉRIA JÁNA KULICHA, Ul. Terézie Vansovej 2, 962 01 Zvolenská Slatina

Číslo akcie: 18915

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina (Banskobystrický kraj )

Oravská galéria otvára nové výstavy

od 8.6.2020 do 30.9.2020

Neistá doba plná pochybností, obáv a akútneho nedostatku finančných prostriedkov aj nás v Oravskej galérii prinútila v  „pandemických“ mesiacoch hľadať také riešenie výstavnej dramaturgie, ktoré budeme schopní s minimálnymi nákladmi zrealizovať. 

Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne sme po prvý krát v histórii jej existencie od roku 1979  neotvorili. Galéria bývala každý rok sprístupnená sezónne od apríla do začiatku októbra. Finančné zázemie jej vytváral Slanický ostrov umenia, ale turizmus zlyháva aj na Oravskej priehrade. Obidve vysunuté stále expozície sa dostali do problémov. Galéria Márie Medveckej zostala po štyridsiatich rokoch zatvorená.  

DOČASNE PRENESENOU EXPOZÍCIOU, reinštaláciou stálej expozície z Tvrdošína na hlavnú letnú sezónu do  Veľkej výstavnej siene Župného domu v Dolnom Kubíne ponúkame návštevníkom  opätovné stretnutie  s dielom  Márie Medveckej, ktoré mali naposledy možnosť vidieť v roku 2014 pri príležitosti 100. výročia jej narodenia. 

Jedno z Ikonických dielo umeleckého smeru - socialistického realizmu Odovzdávanie kontingentu; Oravčiatko; Vietor na strniskách; mladé pokolenie, desiatky krajín a dreveníc vo všetkých fázach ročných období či portrét ľudového rezbára Štefana Siváňa, to je len zlomok diel, ktoré až do konca augusta ponúkame návštevníkom Oravskej galérie.

DOČASNE PRENESENÁ EXPOZÍCIAvýstava „LEVITÁCIA“

Výstavu „LEVITÁCIA“  pripravila Oravská galéria v Malej výstavnej sieni v rámci cyklu výstav Pohľady do zbierok, ktorými  pri príležitosti 55. výročia vzniku predstavuje svoje bohaté a kvalitatívne výnimočné zbierky. Výstava prezentuje kolekciu sochárstva 20. storočia dvanástich slovenských autorov: Erna Masarovičová (1926 – 2008), Edita Maxonová (1934 – 2008), Juraj Meliš (1942 – 2016), Ján Hoffstädter (1951), Milan Lukáč 1962), Ján Ťapák (1962), Jozef Hobor (1959), Juraj Čutek (1957), Marián Komáček (1959) Igor Mosný (1959), Robert Szittay (1972), Ondrej 4. Zimka (1975). Poetický názov výstavy je prevzatý od rovnomenného objektu sochára Jána Ťapáka, ktorý získala galéria do zbierok v roku  2016. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

 

INFO+

Vyhliadkové plavby loďou OG Slanica z prístavu č.2 zo Slanickej Osady:

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30 hod

Prehliadka expozícií tradičného ľudového umenia na Slanickom ostrove

sezóna: 15.5. – 30.9.2020

 

Vyhliadkové plavby, prehliadka expozícií na Slanickom ostrove umenia 2020

Číslo akcie: 18911

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín (Žilinský kraj)

GMM - program júl 2020

od 1.7.2020 do 31.7.2020

NIETO MAJSTRA NAD KOVÁČA...

VÝVOJ KOVÁČSKEHO REMESLA V GEMERI-MALOHONTE

10. 12. 2019 - 31. 8. 2020

 

Výstava predstaví vývoj kováčskeho remesla v Gemeri-Malohonte. Prostredníctvom fotografií, trojrozmerných artefaktov a sprievodných textov sa návštevník zoznámi s tradíciou tohto kovospracujúceho remesla, ako jedného z najstarších odvetví ľudskej činnosti. Výstava sa zameriava na prezentáciu kováčskeho náradia, technológií, prácu vo vyhni, no i na sociálne a spoločenské postavenie kováča v dedinskom či mestskom spoločenstve. Vystavené sú keltské zbrane a nástroje z pohrebiska objavného pri obci Drňa, nástroje a zbrane z obdobia vrcholného a neskorého stredoveku, ale aj železné nálezy (sekery, motyka, torzo meča, železné okutie rýľa a pod.) objavené na bývalom komitátnom hrade Gemer, ktoré pravdepodobne pochádzajú z inventára stredovekej kováčskej dielne prevádzkovanej na tomto hrade. Prezentované je vybavenie kováčskej vyhne spolu s výrobkami a prácou dedinských kováčov, ktorá bola v 19. a v prvej polovici 20. storočia zameraná najmä na výrobu a opravy poľnohospodárskeho a remeselného náradia, zhotovovanie kovania vozov, kočov, saní, na výrobu podkov, náhrobných krížov, rôznych pracovných nástrojov, prípadne sa venovali ich opravám. Časť výstavy je venovaná aj práci rómskych kováčov.

 

ŠARLOTA BOTTOVÁ

VÝBER Z TVORBY

19. 5. - 14. 9. 2020

 

ŠARLOTA BOTTOVÁ  - VÝBER Z TVORBYŠarlota Bottová (nar. 1989) sa v rámci výtvarného umenia venuje najmä kresbe portrétov. V rámci svojej tvorby ich namaľovala vyše sto, pomerne veľké množstvo na objednávku, no postupne, s rastúcim záujmom verejnosti, aj pre potreby výstav. Svoje diela vystavovala napríklad v Prahe (2016), na výstave amatérskych rómskych umelcov AraArt, v Košiciach (2017), v Hnúšti (2017) a v Rimavskej Bani. Pri svojej tvorbe využíva najmä techniku kreslenia grafitovými ceruzkami. Venuje sa kresleniu známych osobností spoločenského, kultúrneho i politického života z domáceho, či zahraničného prostredia. Zobrazila napríklad známu primášku Barboru Botošovú, hudobníka Igora Kmeťa, majstra bojových umení Attilu Végha, hercov Morgana Freemana, Viena Diesela, Arnolda Schwarzeneggera, bojovníka za občianske práva a nositeľa Nobelovej ceny Martina Luthera Kinga a mnoho iných.

 

BIONIKA - PRÍRODA NA TO PRIŠLA PRVÁ

29. 5. - 20. 9. 2020

 

Výstava je zameraná na prírodu ako nevyčerpateľný zdroj inšpirácie a poznatkov pre techniku, architektúru aj dizajn. Návštevníci sa dozvedia, ktoré živé organizmy stáli napočiatku pokusov pri skonštruovaní lietadiel, ponoriek, sonarov, ale aj to, čo inšpirovalo vynálezcu suchého zipsu. Bionika je vedný odbor, ktorý princípy fungovania živých systémov a ich štruktúr aplikuje do konkrétnych technických a technologických zariadení a využíva prírodné štruktúry ako určité modely a inšpiračné zdroje pri riešení konkrétnych problémov. „Bionicky“ funguje každý živý organizmus od jednoduchej rastlinky až po človeka. Výstavu pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

 

 

KYJATICKÉ HRAČKY LADISLAVA HEDVIGIHO

30. 6. - 30. 8. 2020

 

Výstava prezentuje kyjatické hračky od regionálneho výrobcu Ladislava Hedvigiho, ktorých výrobu štipendiom podporil Fond na podporu umenia. Ladislav Hedvigi sa svojou tvorbou snaží nadviazať najmä na dielo Rudolfa Stehlíka z Veľkých Teriakoviec. Výrobe kyjatických hračiek sa začal venovať v roku 2012 po tom, čo ho zaujala predovšetkým ich ornamentálna výzdoba. Pri výrobe v značnej miere kladie dôraz na zachovanie starých technologických postupov, ktoré sa snažil získať pomocou literatúry, terénnym výskumom, no i štúdiom v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea. Okrem tradičného sortimentu, teda koníkov a kohútikov na kolieskach, postieľok, kolísok, detských stoličiek, koníkov – odrážadiel a zmenšených modelov súsekov, zhotovuje L. Hedvigi tiež rôzne dekoračné predmety zdobené kyjatickým ornamentom, ako svietniky, zrkadielka, či šperkovnice. V úvode výstavy sa návštevník oboznámi s históriou výroby kyjatických hračiek, ktorá siaha do 20. - 30. rokov 20. storočia. Prezentované sú aj hračky účastníkov kurzu výroby kyjatických hračiek, ktorý v rokoch 1926 - 1927 usporiadal Ústav pre zveľaďovanie živností v Turčianskom Svätom Martine pod vedením akademického maliara Bohuslava Šippicha. Vystavené sú aj hračky od Jána Ulického z Rimavských Zalužian a Rudolfa Stehlíka (1940 - 2010) z Veľkých Teriakoviec.

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Číslo akcie: 18942

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5, Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj )

Filmová klasika a ty, 1973-1997

od 3.7.2020 do 31.7.2020
Akcia pre: Ostatné

Clasicos Contigo 1973-1997Dovoľujeme si vás informovať, že Španielska agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (AECID), spolu s Cervantesovým inštitútom a španielskou Akadémiou umenia a filmových vied, v spolupráci s filmovou spoločnosťou VideoMercury ponúkajú v júli cyklus online filmov "Filmová klasika a ty, 1973-1997". 

 

Každý piatok zverejníme link, ktorý bude aktívny 48 hodín (od piatka 20.00 h do nedele 20.00), kde si počas víkendu môžete pozrieť päť ikonických diel španielskej kinematografie, v pôvodnom znení s anglickými/francúzskymi/portugalskými titulkami.

 

Promo video k cyklu TU.

 

Program: 

- 3. júl: El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973)

- 10. júl: Los santos inocentes (Mario Camus, 1984)

- 17. júl: El sur (Víctor Erice, 1983)

- 24. júl: La buena estrella (Ricardo Franco, 1997)

- 31. júl: La vaquilla (Luis García Berlanga, 1985)

Číslo akcie: 18940

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: online

MAESTRO BEETHOVEN SA USÍDLI NA BEETHOVENOVEJ

od 11.7.2020 do 11.7.2020

Svetlo žiariacej luny, záblesk lásky, osudové jazero, nadanie mladého umelca, nesmrteľná hudobná múza, ale i dobrosrdečnosť a pretvárka. Sedem indícií, vďaka ktorým ožije v Kúpeľnej dvorane - KC Apolin Piešťany príbeh, ktorý pred viac ako 215 rokmi odvial čas. Ten rozpovie 11. júla 2020 scénické predstavenie s názvom Mesačné svetlo lásky.

 

Mesačné svetlo lásky - PiešťanyPočas druhej júlovej soboty sa stavba budapeštianskeho architekta Ignáca Alpára vráti do obdobia roka 1801,kedy žil chudobný, ale veľmi nadaný hudobný génius Ludwig van Beethoven. Tento nemecký skladateľ flámskeho pôvodu mal učiť hudbu tri mladé šľachtičné – Jozefínu, Teréziu a Giuliettu. Jednej z nich však maestro Beethoven od počiatku prekáža a voči polohluchému učiteľovi hudby vyhotoví zákerný plán. Plán pretvárky a neúprimnej lásky. Svoj zámer mladá slečna bez akýchkoľvek morálnych zábran začína naplno realizovať a postupne získava od Beethovena sľub o napísaní sonáty. Tridsaťročný Ludwig, zaslepený svojimi citmi voči mladej šľachtičnej, dni a týždne presedí za klavírom, až sa mu podarí skomponovať jedinečnú sonátu lásky. Sonátu mesačného svitu. 

Odovzdá nakoniec do rúk nevďačnej aristokratky Ludwig van Beethoven svoje dielo a dovolí prefíkanej žiačke vôbec sonátu vypočuť si? Vypláva ukrývané tajomstvo urodzenej slečny na povrch alebo sa jej ho predsa podarí utajiť? Akú úlohu v tomto príbehu zohrá prostoreká slúžka Angela, gróf Jozef a jeho sestra Zuzana?

Odpovede na tieto otázky je možné dozvedieť sa v Kúpeľnej dvorane - KC Apolin Piešťany, Beethovenova 5, v sobotu 11. júla 2020 o 19.00 hodine. Divadelne spracovaný príbeh o sonáte č. 14 cis-mol sprostredkujú členovia Divadelnej skupiny teatro ORLUS. Predstavenie trvá 75 min. bez prestávky. 

 

Podujatie sa koná počas Roka slovenského divadla, pri príležitosti jubilejného 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena a spomienky na možnú, i keď historicky nepodloženú Beethovenovu návštevu v Piešťanoch.

Číslo akcie: 18941

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Kúpeľná dvorana - KC Apolin Piešťany, Beethovenova 5 (Trnavský kraj )

Galéria umelcov Spiša - letné vernisáže "3v1"

od 15.7.2020 do 15.7.2020

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov pozýva na prvé tohtoročné vernisáže výstav „3v1" v stredu, 15. júla o 17.00.

 

vernisáže výstav „3v1"

SAMPLE DATA / RICHARD KITTA & MARTIN KUDLA 

Multimediálna výstava v rámci cyklu Dvojice prezentuje tvorbu autorov od klasického obrazu po jeho rekontextualizáciu cez digitálnu technológiu v otvorenom dialógu o strate či potvrdení aury umeleckého diela. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD.

 

NARNIA: INÝ PRÍBEH

Mária Banášová, Katarína Ilkovičová, Jana Kalixová, Jana Kiselová-Siteková, Peter Kocák, Peter Krupa st., Noémi Ráczová, Emil Sedlák

Výstava, ktorej hravý názov vychádza z kroník o Narnii od C. S. Lewisa, uvádza premeny súčasnej slovenskej ilustrácie v dialógu s grafikou a keramikou. Skupinová výstava ôsmich umelcov akcentuje zbierkový fond galérie a aktuálnu tvorbu vybraných autorov. Z cyklu výstav Téma. Kurátorka: Mgr. Zuzana Juháziová – GUS.  

 

AMALKA ĽUDMILA VALENČÍKOVÁ / PRIESTOR IN(DENTITY)

Individuálna výstava jubilujúcej (40) spišskej umelkyne je vizuálnym zúročením jej doterajšieho tvorivého programu, v ktorom sa zaoberá rodovými otázkami, ženským vnímaním materstva a intimity. Nosnou témou je zhmotnenie predstáv o pomyselnom intímnom priestore ženy. Z cyklu výstav Profily. Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid.

 

Tešíme sa na stretnutie v Galérii umelcov Spiša!

Číslo akcie: 18945

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI (Košický kraj)

Lokácia:

Slovenská republika
Kalendár akcií:

Partneri:

Aj vďaka vám sme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Druh akcie:


Fotosúťaž:

Zostaňme doma

1. 7. – 31. 8. 2020
1. cena:
Voucher na službu SledovanieTV.sk
2. cena:
Kniha Čarovné Slovensko 2 od vydavateľstva CBS
3. cena:
Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie od vydavateľstva CBS
1. cena redakcie:
Dve voľné vstupenky na prednášku projektu Cestovateľské kino + cestovateľský balíček od festivalu Infofest
2. cena redakcie:
Krásny šperk s polodrahokamom od Zlatníctva MILI
3. cena redakcie:
Tatranský balíček od vydavateľstva Tatrica.sk

Aktuality:

8.7.2020
Fond na podporu umenia rozhodol o víťazovi v poradí 3. ročníka projektu slovenského Mesta kultúry. Budúci rok sa popýši týmto titulom mesto Stará Ľubovňa, ktoré je kultúrnym uzlom v danom regióne.
5.7.2020
Rekonštrukcia štátneho zámku Slatiňany prináša takmer po troch rokoch svojim návštevníkom bezbariérové návštevnícke centrum, unikátne detské hospodárstvo a revitalizovaný zámocký park. Obnovou prešli aj interiéry, z ktorých niektoré budú slúžiť na nové účely.
3.7.2020
Nenechajte si ujsť úžasné výstavy a podujatia počas tohto leta v Slovenskom národnom múzeu. Azda najväčším lákadlom pre návštevníkov bude svetová výstava Poklad Inkov, ktorá sa koná v priestoroch Bratislavského hradu.

Archív aktualit

Do osobitej pozornosti:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia nájdete TU (vrátane výskytu koronavírusu COVID-19).

Pridajte sa a súťažte!

Každý týždeň na facebooku nová súťaž o hodnotné ceny!

Krajina mesiaca - MAURÍCIUS:

Najčítanejšie články:

Mobilná aplikácia :

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone 

 

Interaktívne katalógy:

Ďakujeme:

Google hodnotenie

dnes:štvrtok 9. 7. 2020
sviatok:Lujza
dnes:
štvrtok 9.7.
29 °C
zajtra:
piatok 10.7.
33 °C