www.infoglobe.sk » Kalendár akcií

Kalendár akcií 28.12.2019

Sobota 28.12.2019
Všetky akcie
Pridať novú akciu
Upraviť informácie o akcii

výstava István Hatvani

od 25.9.2019 do 31.1.2020

výstava „István Hatvani (1718 - 1786)"V stredu 25. septembra 2019 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea  uskutoční vernisáž výstavy „István Hatvani (1718 - 1786)“.

Výstava je venovaná osobnosti a životnému dielu vedca a rodáka z Rimavskej Soboty. Vznikla pri príležitosti 300. výročia narodenia polyhistora a je vôbec prvou výstavou svojho druhu na území Slovenska a rovnako aj v Rimavskej Sobote.

Kurátorkou výstavy je PhDr. Éva Kerényi PhD. (historička Gemersko-malohontského múzea). Spoluorganizátorom výstavy je Reformované kolégium v Debrecíne, na ktorom rimavskosobotský polyhistor pôsobil. Na výstave odborne spolupracoval Dr. Gáborjáni Szabó Botond PhD., riaditeľ Múzea a Knižnice Reformovaného kolégia v Debrecíne.

 

Výstava potrvá do 31. januára 2020.    

Číslo akcie: 18173

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (Banskobystrický kraj )

výstavy OBRAZ, OKNO, OSTROV a ANIMA

od 7.11.2019 do 12.1.2020

Robert Bielik/ OBRAZ, OKNO, OSTROVNázov výstavy: Robert Bielik/ OBRAZ, OKNO, OSTROV

Miesto konania: Dolný Kubín, Oravská galéria, Župný dom, Veľká výstavná sieň

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Kurátor: PhDr. Ľudovít Petránsky

Vernisáž: 7. novembra  2019  o 16.30 hod.

Hudobný program: MgA. Barbora Kapalová, husle, MgA. Marcel Kapala, klavír

Trvanie výstavy: 7. 11. 2019 - 12. 1. 2020

Otvorené: ut – ne, od 10.00 do 17.00 hod

 

Oblaky, tigre, deti s ohňom, zvieratká i ľudské lebky, lietadlá, ale aj závoj smrti, či reálie našej súčasnosti. Aj tieto rekvizity sa objavia na maliarskej výstave Roberta Bielika v Oravskej galérii, ktorá pod názvom OBRAZ, OKNO, OSTROV predstaví jeho výtvarnú tvorbu za ostatné tvorivé obdobie.

 

Peter Župník / ANIMANázov výstavy:  Peter Župník / ANIMA

Miesto konania: Dolný Kubín, Oravská galéria, Župný dom, Malá výstavná sieň

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Kurátorka: PaedDr. Elena Porubänová

Vernisáž: 7. novembra  2019  o 16.30 hod.

Hudobný program: MgA. Barbora Kapalová, husle, MgA. Marcel Kapala, klavír

Trvanie výstavy: 7. 11. 2019 - 12. 1. 2020

Otvorené: ut – ne, od 10.00 do 17.00 hod

 

Autorský projekt ANIMA predstaví fotografie Petra Župníka s animálnou témou, ktoré vytvoril počas svojho viac ako tridsaťročného  umeleckého pôsobenia. Celá kolekcia vznikla ako výsledok dôkladného hľadania a výberu autora z obrovského množstva archívnych fotografií, ktoré počas svojej desaťročia trvajúcej fotografickej cesty nasnímal.

Číslo akcie: 18287

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín (Žilinský kraj)

výstava Ľubo Stacho – Chvála svetlu

od 15.11.2019 do 15.1.2020

Ľubo Stacho – Chvála svetluNázov výstavy: Ľubo Stacho – Chvála svetlu

Termín výstavy: 15.11.2019 - 15.1.2020

Vernisáž: 15.11. 2019 o 17. 00

Kurátor výstavy: Monika Stacho, Lucia Benická

Organizátori: Tatranská galéria v Poprade, autor Ľubo Stacho, Prešovský samosprávny kraj

Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12

Program vernisáže: Milan Paľa- husľový recitál špičkového slovenského interpreta

 

V roku 1993 dostal Ľubo Stacho (1953) príležitosť vytvoriť pre festival Severné Anglicko na Severnom Slovensku, organizovaný kurátorkou Luciou Benickou, inštaláciu do jednej z hál budovy Elektrárne v Poprade. V roku 2019 sa Stacho po 26 rokoch do elektrárne TG vracia, aby in situ, pomocou nových digitálnych technológií, prepojil možnosti zobrazenia prelomu 80-tych a 90-tych rokov 20. storočia s dnešnou, rovnako búrlivou dobou zmien.

Číslo akcie: 18316

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Tatranská galéria, Poprad (Prešovský kraj )

Vytvorené na Slovensku Orava

od 22.11.2019 do 31.1.2020

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Žilinský samosprávny kraj, Vytvorené na Slovensku

a autori Vás srdečne pozývajú v piatok 22. novembra 2019 o 16.30 hod. do Oravskej galérie v Dolnom Kubíne na otvorenie výstavy 4. ročníka projektu Vytvorené na Slovensku Orava.

výstava Vytvorené na Slovensku Orava.Výstava súčasného vizuálneho umenia a dizajnu s prepojením do tradícií a námetov, našich kultúrnych hodnôt z regiónu Orava. Rezidenti / Karolína Bašteková (priemyselný dizajn), Jana Potiron (dizajn a dizajn nábytku), Michal Žák (dizajn, automobilový dizajn, objekt), Lopki (drevené hračky s Kyjatickým motívom) a Nina A. Šošková (socha) ako autorka projektu vytvorené na Slovensku, spolu tvorili počas letných dní (od 28.8. do 1.9.2019) v prostredí Oravy, so zázemím v Oravskej galérii.

Pre štvrtý ročník vytvorené na Slovensku Orava 2019 navrhli a vytvorili limitované edície umeleckých diel/suvenírov, ktoré budú na výstave predstavené.

Výstava potrvá do 31. 1. 2020

Tešíme sa na Vás!

Číslo akcie: 18335

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín (Žilinský kraj)

GMM - program december 2019

od 1.12.2019 do 31.12.2019

NIETO MAJSTRA NAD KOVÁČA ...

VÝVOJ KOVÁČSKEHO REMESLA V GEMERI -MALOHONTE

10. 12. 2019 - 26. 4. 2020

Vernisáž výstavy - 10. 12. 2019 o 15:00

Počiatky kováčskeho remesla v Gemeri-Malohonte môžeme hľadať už v závere doby bronzovej, keď sa na tomto území objavujú prvé železné výrobky a tým aj prví pravekí kováči. Zručnými kováčskymi remeselníkmi boli aj Kelti. Prezentované budú keltské zbrane a nástroje z pohrebiska objavného pri obci Drňa. Pomerne výrazný rozvoj kováčstva nastáva v období vrcholného a neskorého stredoveku, ktorý bude na výstave prezentovaný prostredníctvom nástrojov a zbraní. Pozornosť si okrem iného zasluhujú aj železné nástroje z bývalého komitátneho hradu Gemer. Pripravovaná výstava predstaví prostredníctvom fotografií, trojrozmerných artefaktov a sprievodných textov tradíciu tohto kovospracujúceho remesla, ako jedného z najstarších odvetví ľudskej činnosti.

Zameria sa na prezentáciu kováčskeho náradia, technológií, prácu vo vyhni, no i na sociálne a spoločenské postavenie kováča v dedinskom či mestskom spoločenstve, pričom časť výstavy bude venovaná i práci rómskych kováčov.

BOCIAN

2. 12. 2019 - 17. 1. 2020

Vernisáž výstavy - 2. 12. 2019 o 10:30

pozvánka na výstavu BOCIANVýstava je súčasťou vyhodnotenia ekovýchovného programu BOCIAN a prezentujevýtvarné, literárne a modelárske práce žiakov základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. V rámci tohtoročnej výstavy budú vystavené najlepšie práce žiakov z ôsmych prihlásených základných škôl - ZŠ Hodejov, ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo, ZŠ P. K. Hostinského Rimavská Sobota, ZŠ Haličská cesta Lučenec, ZŠ Veľká nad Ipľom, ZŠ Divín, ZŠ Lovinobaňa a ZŠ Kalinovo. Počas vyhodnotenia sa predstavia aj prírodovedne zameraní žiaci so spracovanými prezentáciami o svojich výsledkoch pozorovania bocianov bielych vo svojom okolí.

HAVRANY A ICH PRÍ BUZNÍ

10. 9. - 31. 12. 2019

Výstava predstaví jednotlivé druhy krkavcovitých vtákov hniezdiacich na Slovensku, spôsob ich života a hniezdenie, upriami pozornosť na ich inteligenciu a miesto v prírode, symbolike, ľudovej slovesnosti. Súčasťou výstavy sú modely hniezd vybraných druhov v nadživotnej veľkosti, ktoré si môžu návštevníci vyskúšať, a interaktívne hry pomocou ktorých si overia nové vedomosti. Výstava a sprievodné prezentačné aktivity sú výsledkom vedeckovýskumnej úlohy múzea a prezentujú aj poznatky o rozšírení a živote druhov v regióne Gemer-Malohont. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

ISTVÁN HATVANI (1 7 1 8 - 1 7 8 6)

25. 9. 2019 - 31. 1. 2020

Výstava je venovaná rimavskosobotskému polyhistorovi Istvánovi Hatvanimu. Ide o európsky známeho uhorského učenca 18. storočia, ktorého osoba je žiaľ vo svojom rodisku menej známa. Cieľom výstavy je prezentovať informácie o živote a diele osvietenského učenca Istvána Hatvaniho, ktoré v takejto ucelenej podobe doposiaľ neboli prezentované v domácich múzeách. Návštevník sa môže zoznámiť s jeho osobnými predmetmi, korešpondenciou, jeho učebnými pomôcky z hodín fyziky, životnou tvorbou, ale aj činnosťou samotného Reformovaného kolégia v Debrecíne, kde dlhé roky pôsobil ako profesor. Výstava vzniká v spolupráci s Reformovaným kolégiom v Debrecíne a je doplnená dvojjazyčným slovensko-maďarským katalógom.

ADVENT V GEMERSKO-MALOHONTSKOM MÚZEU

Čas príprav a očakávaní17. - 18. 12. 201917. 12., 9:00 - 14:00

VIANOČNÉ OBLÁTKY PO STAROM A PO NOVOM - prezentácia spojená s ukážkou zbierkových predmetov (prednáša Mgr. Ľudmila Pulišová a Mgr. Martina Oštrom Mareková).

18. 12., 9:00 - 14:00

VIANOČNÉ KINO - premietanie filmových dokumentov: Vianočné tradície z Gemera (40 min.) a Vlachovská gubajka (30 min.)

od 15:30 hod.: Vianočné kino pre verejnosť

Vstupné na podujatie: 1€

Školské skupiny je potrebné nahlásiť vopred! Kontakt: Mgr. Martina Oštrom Mareková -marekova@gmmuzeum.sk, 047/56 32 741

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Číslo akcie: 18416

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5, Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj )

Tatranská galéria - december 2019

od 1.12.2019 do 31.12.2019

Gažovič – Popovič - KollerVÝSTAVY

Ľubo Stacho  Chvála svetla

od 15. novembra 2019 do 15. januára 2020

Multimediálny autorský projekt rekonštruuje časť inštalácie Svetlo a Citlivá vrstva (realizovaná v pôvodných priestoroch elektrárne dnešnej TG v roku 1993), v reakcii na spirituálny charakter, atmosféru budovy a pohyb svetla v nej. Doplnením o nové vrstvy a inštalácie chce autor navodiť atmosféru "niečoho ", čo sa zdalo už dávno stratené –minulosť, pamäť a stratené pocity. Výstava je prvým projektom v rámci 60. výročia vzniku Tatranskej galérie

Kurátorky výstavy : Monika Stacho, Lucia Benická

Vernisáž výstavy 15. novembra 2019 o 17.00

 

JUBILÁRNA SIEŇ

Gažovič – Popovič - Koller

Výstava diel významných umelcov narodených v roku 1939 z depozitu Tatranskej galérie

Výstava potrvá od 1. decembra 2019 do 5. januára 2020

 

 

CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK Z DEJÍN UMENIA A KULTÚRY SPIŠA

Téma: Gotika v pohybe - Madona z Ruskinoviec a aktívne skulptúry neskorého stredoveku

Termín: 3. decembra 2019 (utorok) o 17.00 h

Miesto: Tatranská galéria v Poprade

Prednášajúci: Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., vedúci kurátor, úsek zbierky starého umenia, Slovenská národná galéria

 

STÁLA EXPOZÍCIA

Odkryté hodnoty app

Vynovená stála expozícia s použitím aplikácie 130 diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 80-tich autorov

 

TATRANSKÁ GALÉRIA – ARTKLUB

ANJEL VIANOC 2019

Tradičná predvianočná výtvarná súťaž a výstava detskej výtvarnej tvorby, určená pre široké spektrum detí a mládeže celého Slovenska

Vernisáž výstavy 6. decembra 2019 0 14.00

Výstava potrvá do 1. marca 2020

 

INÉ PODUJATIA

Adventný večer, alebo zastavme a stíšme sa

13. decembra 2019 o 18.00

Večer dobrej hudby, poézie a hovoreného slova v predvianočnom uponáhľanom čase

(Belcanto duo z Bratislavy Miloslav Hoschek a Zuzana Zamborská)

 

NEDEĽNÉ PREDVIANOĆNÉ TVORIVÉ DIELNE

15. decembra 2019 o 14.00

Termín: nedeľa 2019 od 14.00 h – 16.00 h

Miesto: TG Elektráreň v Poprade

 

VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEC

VÝSTAVY

Yaro M .Kupčo – Vysoké Tatry

Predajná výstava predstaví autorskú kolekciu čiernobielych a zlatom tónovaných fotografií z prostredia Vysokých Tatier

Zbigniew Ładygin – Vysoké Tatry

Výstava fotografií poľského horolezca, speleológa, editora, novinára a fotografa, ktorý sa vracia k tvorbe na fotocitlivých materiáloch. Pri prezentácií známych krajinných motívov objavuje nové vyjadrovacie prostriedky, aké poskytuje dierková komora

Vernisáž výstavy 6. septembra 2019 o 16.00

Výstava potrvá do 8. decembra 2019

 

Martin Činovský - Monumentalita miniatúry

Výber z tvorby výtvarníka, grafika a rytca M. Činovského, tvorcu prvej slovenskej poštovej známky (1993), priekopníka techniky oceľorytiny, šíriteľa poštovej a známkovej grafiky. Výstava predstaví rytecký prepis prírodných artefaktov prostredia Vysokých Tatier, zábery jaskynných útvarov, chránených rastlín a prírody, ako aj historicky cenných umeleckých pamiatok a archeologických lokalít regiónu Spiša

Vernisáž výstavy 13. decembra 2019 o 16.00

Výstava potrvá do 1. marca 2020

 

STÁLA EXPOZÍCIA

Tatry v umení

Kolekcia vybraných diel zo zbierok Tatranskej galérie predstavuje krajinomaľbu s tematikou Vysokých Tatier v tvorbe výtvarníkov spätých s dedičstvom našich veľhôr

 

GALÉRIA FERDINAND KATONA

Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi

 

Zmena programu vyhradená

Číslo akcie: 18334

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Tatranská galéria, Poprad (Prešovský kraj )

SACRELACRUM a I. SVITANA / VERTIKÁLY

od 4.12.2019 do 29.3.2020

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov pozýva na koncoročné vernisáže výstav „2v1" v stredu, 4. decembra o 17.00 v koncertnej sále galérie.

GUS - výstavy

SACRELACRUM / SACRAL ELEMENTUM IV.

Sára Biháryová, Pavol Červeniak, Mária Čorejová, Patrik Hábl (CZ), Rudolf Janák (CZ), Martin Kacvinský, Miloš Kopták, Jaroslav Švestka, Miroslav Žolobanič

Rekontextualizácia sakrálnej ikonografie v aktuálnom diskurze prostredníctvom individuálnej mytológie deviatich autorov. Výstava, uvedená v rámci cyklu Téma, nadväzuje na predošlé tri ročníky galerijných konceptov o sakrálnych tendenciách v súčasnom slovenskom umení. Kurátor: Mgr. art. Adam Macko.

 

IMRICH SVITANA / VERTIKÁLY

Výstava v kontexte prezentácií „umelcov Spiša" uvádza výber novej komornej tvorby autora v dialógu s ostatnými tvorivými platformami: šperk, medailérstvo, plastika, kresba, fotografia a monumentálne realizácie. Výstavu v rámci cyklu Profily podporil Fond na podporu umenia, ďakujeme. Kurátorky: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana Juháziová – GUS.  

 

Sprievodný hudobný program pripravila ZUŠ Fabiniho v Spišskej Novej Vsi.

Tešíme sa na stretnutie v Galérii umelcov Spiša!

Číslo akcie: 18396

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI (Košický kraj)

výstava Anjel Vianoc

od 6.12.2019 do 1.3.2020

Anjel Vianoc 2019Tatranská galéria v Poprade vás srdečne pozýva na VYHODNOTENIE SÚŤAŽE DETSKEJ VÝTVARNEJ TVORBY - ANJEL VIANOC 2019, ktoré bude spojené s vernisážou a výstavou tých najlepších detských kresiel.

 

 

Vernisáž sa uskutoční 6. decembra 2019 od 13-tej hodiny a následná výstava potrvá do 1. marca 2020.

 

Číslo akcie: 18414

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Tatranská galéria, Poprad (Prešovský kraj )

Čarovná rozprávka Vianoc

od 26.12.2019 do 29.12.2019

Drahí priatelia, tak ako po iné roky, aj tohto roku Vás srdečne pozývame na Čarovnú rozprávku Vianoc.

Čarovná rozprávka VianocTentokrát v prevedení jednej z najslávnejších rozprávok – Červená čiapočka. Prechádzka rozprávkovým parkom sa uskutoční 26./27./28./29. decembra. Stretnete sa s rozprávkovými bytosťami, ktoré Vám a Vašim ratolestiam vyčaria na tvárach úsmev.

Súčasťou programu je okrem iného aj ochutnávka ovocných štiav Fruxi, vozenie na poníkoch, zdobenie koča. Na konci rozprávky budeme deťom podávať teplý čajík a dospelým prvú slovenskú Nestville Whisky.

Každý z Vás si môže na pamiatku odniesť milú spomienku v podobe vianočnej fotografie. Zažite vianočné rozprávkové dobrodružstvo v Nestville Parku.

V dobe konania podujatia budú klasické prehliadky expozície Nestville Park nedostupné!

Číslo akcie: 18363

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Nestville park, Hniezdne (Prešovský kraj )

Lokácia:

Slovenská republika
Kalendár akcií:

PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneri:

Aj vďaka vám sme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Druh akcie:


Fotosúťaž:

Pamiatky okolo nás

1. 11. – 31. 12. 2019
1. cena:
Elektrický mlynček na korenie
2. cena:
Darčekový balíček od portálu Infoglobe
3. cena:
Darčeková kazeta VINCENTKA
1. cena redakcie:
Wellness pobyt pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou a procedúrami v Grand Hoteli Bellevue**** Vysoké Tatry
2. cena redakcie:
Fitness náramok SAMSUNG Galaxy Fit e
3. cena redakcie:
Celodenný vstup do Aquacity Poprad pre 2 osoby

Aktuality:

8.12.2019
V roku 2026 bude Slovensko spolu s Fínskom hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry, ktorý má upriamiť pozornosť na bohatstvo a rozmanitosť danej krajiny v Európe. Zároveň má vyzdvihnúť spoločné črty oboch krajín.
7.12.2019
Vianočnú atmosféru na vsetínskom zámku odo dnes navodí výstava s názvom Sklenené Vianoce, ktorá predstaví súčasné aj historické sklenené vianočné ozdoby a dekoratívne aj umelecké sklo. Výstava potrvá do 19. januára 2020.
6.12.2019
SNM – Prírodovedné múzeum vás pozýva na výstavu TRITRI - Tatry očami geológov, ktorá prostredníctvom fotografií prináša pohľad na prácu geológov snažiacich sa rôznymi výskumnými metódami dešifrovať a pochopiť zložitú geologickú históriu vytvárajúcu unikátny prírodný klenot.
Archív aktualit

Do osobitej pozornosti:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia nájdete TU.

Pridajte sa a súťažte!

Každý týždeň na facebooku nová súťaž o hodnotné ceny!

Krajina mesiaca - ANDORRA a VATIKÁN:

Najčítanejšie články:

Mobilná aplikácia :

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone 

 

Interaktívne katalógy:

Ďakujeme:

Google hodnotenie

dnes:nedeľa 8. 12. 2019
sviatok:Marína
dnes:
nedeľa 8.12.
3 °C
zajtra:
pondelok 9.12.
3 °C