www.infoglobe.sk » ČR: Praha – Židovské mesto II: Synagógy

ČR: Praha – Židovské mesto II: Synagógy

Publikované: 28.6.2018
Dnes už z pražskej židovskej štvrte nestoja žiadne budovy, okrem synagóg a tajomného Starého židovského cintorína, o ktorom sme písali v predchádzajúcej časti. Synagógy patria ortodoxnej Pražskej židovskej obci, v niektorých sú expozície Židovského múzea. Môžete si ich prehliadnuť v bežnom návštevníckom režime.

Ako vyzeralo pražské ghetto?

Predstavte si, že to vieme, aj keď sa z neho nezachovalo takmer nič! Židovské ghetto na Starom Meste sa rozkladalo približne medzi dnešnými ulicami Kozia, Široká a riekou Vltavou. Najstaršia časť vznikala už od 10. storočia okolo dnešnej Španielskej synagógy, na jej mieste však až do 19. storočia stávala Stará škola. Ďalšiu časť ghetta si predstavte na zvyšku územia, všetko oddelené múrmi a bránami. Zaujímavosťou je, že išlo o dve oddelené lokality, ktoré sa nikdy nespojili. Medzi nimi stál a doposiaľ stojí kostol sv. Ducha (ul. Dušní). Ako to skutočne medzi domčekmi vyzeralo si však môžete prehliadnuť aj dnes, a to na slávnom Langweilovom modeli, ktorý je vystavený v Múzeu Prahy (Na Poříčí 52/1554). Z tohoto modelu a mála dochovaných obrazov vieme, aké romantické miesta to boli: bola tu veľmi hustá zástavba, uličky úzke a krivolaké, dvoj- až trojposchodové domy mali pavlače, v dvoroch prístavby a väčšinou jednoduché fasády. Neprehľadná tlačenica živelne stavaných, požiarmi ničených a znovu obnovovaných budov.

Kvôli neutešenému stavebnému stavu domov a aj na vtedajšiu dobu žalostným hygienických pomerom bola na počiatku 20. storočia celá židovská štvrť asanovaná a na jej mieste boli postavené nové výstavné domy usporiadané pozdĺž širokých rovných ulíc. Dnes vravíme „bohužiaľ”, pretože asanácia prebehla bez stavebno-historických prieskumov, a dokonca bez prevedenia systematickej dokumentácie.

Zostali len synagógy. Poďme sa teda do nich pozrieť.

Staronová synagóga, Vysoká synagóga a radničná vežička

Staronová synagóga

Najstaršia synagóga severne od Álp bola pravdepodobne postavená na konci 13. storočia. Dodnes ju využíva židovská obec, vo vnútri uvidíte dôkazy starobylosti celej stavby, ale aj súčasného využívania (menovky v laviciach). Prehliadnete si gotické klenby, kamenný goticko-renesančný aron ha-kodeš (svätostánok), hebrejské nápisy na stenách. Synagóga nemá ženskú galériu, ženy nahliadajú na bohoslužby malými okienkami z pristavaného krídla. Pôsobil tu aj slávny učenec Maharal, rabi Jehuda Liwa ben Becalel, medzi laikmi preslávený najmä ako tvorca golema, umelej bytosti slúžiacej tomu, kto ju oživí. Niekde na pôde Staronovej synagógy golema vraj ukryl. Aj keby ste ho našli, samo o sebe vám to nebude ešte nič platné. Pre jeho oživenie potrebujete šém, tajomnú kabalistickú formulku, ktorú golemovi vložíte do útrob.

No nič, poďme ďalej.

Vysoká synagóga a židovská radnica

V tesnom susedstve Staronovej synagógy stojí budova starej židovskej radnice s malebnou vežičkou. Na tej sú umiestnené hodiny s hebrejskými číslami, ktorých ručičky sa pohybujú v opačnom smere. K nej sa tisne budova Vysokej synagógy, kde môžete navštíviť expozíciu synagógových textílií.

Maiselova synagóga, Židovské múzeum v Prahe

Maislova synagóga

Za rohom v Maislovej ulici stojí nápadná, krásne zrekonštruovaná Maislova synagóga, ktorá bola postavená na konci 16. storočia ako súkromná synagóga primasa pražského Židovského mesta Mordechaja Maisla. Po niekoľkých požiaroch a prestavbách má dnes novogotickú podobu. Vo vnútri sa nachádza stála expozícia „Židia v českých zemiach, 10.– 18. storočie“ a v rámci tejto prehliadky si môžete prehliadnuť ghetto na zmieňovanom Langweilovom modeli, a to v 2D projekcii. Na dotykových obrazovkách si návštevníci listujú v starých historických dokumentoch, hebrejských rukopisoch a plánoch alebo prečítajú zoznamy významných židovských osobností. Vo večerných hodinách je synagóga miestom komorných umeleckých vystúpení.

 Klausová synagóga, Židovské múzeum v Prahe

Klausová synagóga

Na dohľad od Staronovej synagógy, v areáli Starého židovského cintorína, stojí najväčšia synagóga – Klausová. Pomenovaná je podľa domov, tzv. klausov, ktoré stávali na jej mieste v 17. storočí. Okrem iného to bola aj preslávená škola pre štúdium Talmudu rabiho Löwa. Dnes je v synagóge stála expozícia predstavujúca židovské tradície a zvyky.

Klausová synagóga interiér, Židovské múzeum v Prahe

Pinkasova synagóga

Stojí na opačnom konci Starého židovského cintorína a je v nej zriadený Pamätník obetí šoa.

Vnútorné múry synagógy sú popísané menami židov usmrtených počas 2. svetovej vojny. Synagóga bola postavená na počiatku 16. storočia ako súkromná. Pred cca 40 rokmi bola pri archeologickom prieskume v blízkosti nájdená historická mikva, ktorá je chodbou (pre návštevníkov neprístupnou) spojená so synagógou.

mená popravených počas 2. svetovej vojny, Pinkasova synagóga Pinkasova synagóga

Španielska synagóga

Nádherný interiér Španielskej synagógy je častým miestom konania koncertov. Synagóga bola vystavaná v maorskom slohu až na konci 19. storočia. Môžete si tu prehliadnuť zbierku vzácnych predmetov zo striebra, ako aj listiny a predmety vzťahujúce sa k dejinám židovskej komunity v 19. a 20. storočí.

Španielska synagóga

Prečo sa židovská štvrť volala Jozefov?

Obmedzujúce zákony, vyhlášky a opatrenia, ktorých dôsledkom bolo neúnosné preťažovanie ghetta, zmiernila až osvietenská vláda Jozefa II. Ten povolil židom usadiť sa kdekoľvek, nadobúdať majetok, navštevovať verejné školy a predovšetkým živiť sa celým radom do tej doby nepovolených remesiel. V roku 1850 tak bolo územie starej židovskej štvrte pomenované Jozefov na počesť panovníka.

S mnohými historickými zaujímavosťami a s minulosťou aj súčasnosťou pražskej židovskej obce návštevníkov oboznamuje Židovské múzeum. Pri návšteve Prahy ho rozhodne nesmiete vynechať.

GPS: 50°05'25.5"N 14°25'06.9"E

 

Text: Radka Snížková

Foto: Židovské múzeum Praha, Radka Snížková

Preklad: O. MaňákováDiskusia k článku (0)


Súvisiace články

ČR, Praha - Kampa: ostrov Starého mesta – VIDEO
Publikované: 26.2.2013
Nech je akékoľvek počasie, okolo Karlovho mosta a na Kampe sa to stále hemží turistami. Deň, keď teplota klesla 3 stupne pod nulu a občas sneží, nevynímajúc. Toto miestečko schované pod Karlovým mostom ponúka tisíc pohľadov. Kampa sa neokuká, je krásna v každom ročnom období.

Praha: robotická reštaurácia Cyberdog
Publikované: 1.1.2019
Dvojposchodový objekt pri stanici metra Nové Butovice pripomína svojím tvarom hlavu a telo psa. U okoloidúcich budí záujem, pretože oceľová konštrukcia s nerezovou fasádou a oblými rohmi tak trochu pripomína vesmírne teleso. Jedna z presklených stien prvého poschodia je zároveň projekčnou plochou pre vnútorný aj vonkajší priestor. Najzaujímavejšia je vináreň s robotickou rukou.

ČR, Praha - Parížska ulica: zóna luxusu – VIDEO
Publikované: 14.1.2014
Bezpochyby najdrahšia ulica v Česku – už podľa toho, aké názvy značiek sa odrážajú vo výkladoch na spojnici medzi pražskou Letnou a večne živým Staromestským námestím.

ČR, Praha – čarovný morský svet
Publikované: 20.7.2014
Pred pár týždňami sme navštívili hlavné mesto Českej republiky – Prahu. Popri prechádzkach jej stovežatými uličkami, návštevách všakovakých múzeí a pamätihodností či ochutnávkach skvelého jedla sme sa rozhodli aj pre nakuknutie do morského sveta, ktorý je relatívne novootvorenou atrakciou tejto krásnej metropoly.

ČR, Praha – krásna aj škaredá žižkovská veža I.
Publikované: 3.2.2016
V našom putovaní po tradičných aj menej tradičných miestach Českej republiky sa dnes zastavíme v stovežatej Prahe, nad ktorou bdie jedna z výrazných novodobých dominánt – žižkovská veža.

ČR, Praha – Letná: oko nad Prahou - VIDEO
Publikované: 19.11.2013
Miesto ľudských stretnutí – priateľských, pracovných. Miesto, kde sa dá športovať a predovšetkým miesto, ktoré ponúka luxusný výhľad na Prahu – pražská Letná.

ČR, Praha: Drahaňské údolie – VIDEO
Publikované: 12.8.2014
Draháňské údolie spája mestskú časť Prahy 8 Dolní Chabry s pravým vltavským brehom. Peším ponúka kúzelnú prechádzku plnú krásnych miest na pokochanie, bikerom zas zaujímavú a pomerne náročnú trasu.

ČR, Praha – Valdštejnská záhrada a iné malebné zákutia
Publikované: 5.11.2017
Po týždni sa opäť vraciame do Prahy, aby sme vás pozvali na prechádzku jej uličkami. Tentoraz sa vyhneme hlavným atrakciám mesta a navštívime skôr miesta so svojskou atmosférou, ktorú si dozaista zamilujete.

ČR, Praha: Staronová synagóga – perla Josefova – VIDEO
Publikované: 19.8.2014
Židovské mesto by malo byť povinnou zastávkou nielen pre turistov, ale tiež pre domorodcov. Práve mnoho Pražanov chodí okolo neho so zatvorenými očami, akoby zaslepení všednými povinnosťami a pravdepodobne nevedomky prehliada historicky veľmi cennú časť svojho mesta.

ČR, Praha: Veletržní palác – domov umenia
Publikované: 29.10.2017
Stovežatá Praha ponúka k videniu mnoho nádherných pamiatok, námestí i zákutí. Tentokrát vás zavedieme do mestskej časti Holešovice, známej hlavne vďaka výstavisku. My však svoju pozornosť zameriame na Veletržní palác (Veľtržný palác) .

ČR: Praha – Židovské mesto I: Starý židovský cintorín
Publikované: 21.6.2018
Žiadny návštevník Prahy by si nemal nechať ujsť prehliadku židovského mesta, resp. pamiatok, ktoré tu po ňom zostali. Patrí k tomu najtajemnejšiemu a najkrajšiemu, čo môžete v tomto meste vidieť. A nielen tu. Význam Starého židovského cintorína ďaleko presahuje hranice Prahy aj Čech, je najstarším a najlepšie dochovaným židovským cintorínom v celej Európe!


Súvisiaca fotogaléria

ČR, Praha – prechádzka Prokopským a Dalejským údolím
Dnes vás pozývame na prechádzku Prahou. Avšak nenavštívime historické centrum ani žiadne významné...

ČR, Praha – Troja: ZOO, zvierací raj
Trojská zoologická záhrada je priam stvorená na prechádzku s deťmi. Nádherne vybudované zvieracie...

ČR, Praha – čarovný morský svet
Objavte spolu s nami čarovný morský svet, ktorý sa ukrýva na Výstavisku Holešovice v hlavnom mest...

ČR: Praha - pražské zákutia I.
Snímky z Malej Strany, kde sa dá aj navzdory veľkému množstvu prázdninových turistov stále nájsť ...


ČR, Praha - Kráľovské Vinohrady I.
Prehliadnite si z pohodlia domova jednu z najznámejších pražských štvrtí. Foto: Maxim Kucer

Lokácia:

Slovenská republika
Kalendár akcií:

Partner:

Vyžaduje Adobe Flash Player

Partneri:

Aj vďaka vám sme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Sprievodca:

Fotosúťaž:

Zimné radovánky

1. 1. – 28. 2. 2019
1. cena:
Vstupenky pre 2 osoby na predstavenie Vytrvalý dážď alebo Vtedy v Chicagu v Divadle v podpalubí
2. cena:
Kniha Moje írske srdce od Antónie Maštenovej alias Sari OʹDonnelovej
3. cena:
Kniha Zimný hrebeň Tatier od vydavateľstva Tatrica.sk
1. cena redakcie:
Poukážka pre 2 osoby na 2 noci v Holiday Inn Trnava
2. cena redakcie:
Poukážka na machovanie - 50% zľava z objednávky od Mosslife
3. cena redakcie:
Vstupenky pre 2 osoby na predstavenie Pľúca v divadle Astorka Korzo´90

Aktuality:

22.2.2019
Nenechajte si ujsť šestnásty ročník Svetového dňa sprievodcov, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. februára 2019 v rôznych mestách na Slovensku i v Čechách. Prehľad vybraných podujatí  ponúkame v nasledujúcich riadkoch.
21.2.2019
Poľnohospodárska usadlosť v Dolánkách pri Turnove ožije sobotu 23. februára všetkými obyčajami, ktoré sa vzťahujú k fašiangom.
20.2.2019
V malebnej obci Terchová sa budú konať tradičné preteky Gazdovských koní, ktoré návštevníkom predvedú furmanov, ich silu, obratnosť a šikovnosť. Chýbať nebude ani bohatý sprievodný program.
Archív aktualit

Do osobitej pozornosti:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia nájdete TU.

Pridajte sa a súťažte!

Každý týždeň na facebooku nová súťaž o hodnotné ceny!

Krajina mesiaca - JAPONSKO:

Najčítanejšie články:

Mobilná aplikácia :

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone 

 

Interaktívne katalógy:

Ďakujeme:

Google hodnotenie

dnes:piatok 22. 2. 2019
sviatok:Etela
dnes:
piatok 22.2.
9 °C
zajtra:
sobota 23.2.
4 °C