www.infoglobe.sk » Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Oficiálny názov : Spojené arabské emiráty
Hlavné mesto: Abu Dhabi
Rozloha: 83 600 km2
Počet obyvateľov: 2 624 453 (posledné sčítanie k 31.12.1997)
Hustota zaľudnenia: 46 ob./km²

Oficiálny jazyk: Arabčina
Štátne zriadenie: Emirát
Hlavné náboženstvo: štátnym náboženstvom je Islam
Najvyšší bod: Džabal Jibir (1527 m n. m.)

Čas: SEČ +3

 

Geografia
SAE sú federáciou siedmych emirátov:  

Hlavné mesto je Abu Dhabi (cca 1 mil. obyvateľov), ďalšie väčšie mestá sú Dubaj, Sharjah, Al Ain, Fujairah.

Spolok emirátov sa rozkladá na území 83 600 km2 Arabského polostrova pri pobreží Perzského zálivu. Na východe susedí s Ománom, ale zvyšok tvoria iba západné hranice so Saudskou Arábiou. Na severe sa nachádza bohatý polostrov Katar, ktorý však nie je priamo susediacim štátom. Od Iránu je územie emirátov oddelené Hormuzským prielivom, ktorý sa nachádza na rozhraní Ománskeho a Perzského zálivu.  Viac ako dve tretiny územia pokrýva púšť Rub al-Chálí. Pobrežné zníženiny pri Perzskom zálive sú zaplnené soľnými panvami. Na východe sa pri hranici s Ománom dvíha pohorie Al-Hajar, ktorého vrchy na území emirátov dosahujú až 1500m. Najvyšším bodom SAE je Džabal Jibir s výškou 1527 m n. m.

 

Podnebie

Podnebie je tropické a suché. Teploty v horúcich a suchých letných mesiacoch dosahujú až 50 stupňov C. Ideálne je cestovať do tejto destinácie od októbra do polovice mája, kedy tu panujú príjemné slnečné dni, ale večery a noci sú už veľmi príjemne osviežujúce. Občasný dážď prináša občasné zimné búrky.  Búrky sa tu vyskytujú veľmi často aj v letných mesiacoch, ale majú podobu piesčitých veterných smrští. Priemerný ročný úhrn zrážok je asi 100 mm. Emirát Ra´s al-Chajman, pobrežná nížina al-Fužajry a oázy sú úrodné, ale väčšina územia je pustá, čo však neplatí pre veľmi úrodné ropné podložie, ktoré je od roku 1962 hlavným zdrojom neskutočného bohatstva emirátov, ktoré do tej doby obchodovali len s korením, perlami a otrokmi. Najbohatšie ropné zdroje má najväčší z emirátov Abú Dhabí.

 

História a štátne zriadenie

Spojené arabské emiráty vznikli v roku 1971 po odchode britských vojsk. Šejkovi Zayedovi, vládcovi Abu Dhabi, sa podarilo spojiť všetkých šesť emirátov do federácie, pričom nasledujúci rok sa k nim pridal siedmy emirát Ras al-Khaimah. Vzniklo vtedy sedem autonómnych emirátov. Zvyšné dva emiráty, Bahrajn a Katar sa k SAE nepridali a vyhlásili svoj vlastný samostatný štát. SAE udržiava úzke obchodné vzťahy s Britmi, so svojimi susedmi udržujú pevné mierové dohody. SAE stáli na strane spojencov pri operácii Púštna búrka v roku 1990. Všetky emiráty tvoriace SAE sú absolutistické monarchie, len emirát hlavného mesta má ústavu. Vládcovia emirátov sú členmi Najvyššej rady. Emiri volia prezidenta a viceprezidenta federácie a menujú štvorčlenný poradný orgán. Prezidentom je v súčasnosti Chalífa bin Sajíd Al , predsedom vlády je Nahaján Muhammad bin Rašíd Al Maktúm.

 

 

Kultúra

Na území dnešných Spojených arabských emirátov kedysi žili len nomádske kmene, ktorých život bol prevažne kočovný, ale aj tak vzniklo pri pobreží niekoľko osád. Tieto centrá obchodného života slúžili prevažne ako základne rybárov, ale ukrývali sa tu tiež piráti. V 16. storočí sa územie stalo predmetom záujmu Perzie, Turecka aj Ománu. V 18. storočí tu vzniklo niekoľko menších emirátov, neskôr sa k vláde nad touto oblasťou dostala Veľká Británia. Do 50. rokov dvadsiateho storočia žili pobrežné mestá predovšetkým z obchodu s korením. Ropný BOOM na začiatku 70. rokov viedol k masívnemu rozvoju rafinérií a celkovo petrochemickému priemyslu, malé prístavy sa stali modernými prístavmi tankerov a cementárne a železiarne boli základom dynamického staviteľstva, ktoré sa v posledných rokoch presunulo aj na hladinu mora, kde vznikajú unikátne piesočné ostrovy najrôznejších tvarov. Vznikla sieť nemocníc, škôl a univerzít využívajúcich najmodernejšie technológie. Obyvatelia emirátov sami seba považujú za elitu, príslušníkov svojho vyznania zo štátov Afriky považujú prevažne za spodinu, výnimku tvoria kolegovia z Kuvajtu, ktorý je ešte bohatší ako spoločenstvo emirátov. Obyvatelia prístavných miest sa živia aj rybárstvom, keďže vody zálivu sú bohaté na garnáty, makrely, sardinky a tuniaky. Dnes emiráty pokryjú viac než z 25% spotrebu potravín zo svojich zdrojov. Medzi obľúbené športové vyžitie mladých Arabov patrí predovšetkým automobilový šport, v ktorom môžu prezentovať svoje silné stroje. Dôkazom toho je aj doslova žeravá trať v Bahrajne, ktorá hostí jeden zo seriálov Formule 1. Záľuba v motorizme a stroje šejkov na objednávku vyžadujú kvalitnú sieť ciest a diaľnic spájajúcu hlavné centrá emirátov – Dubaj a Abú Dhabí. Tradičným športom však zostávajú ťavie dostihy, sokoliarstvo a klasické konské dostihy, ktoré sa stali populárnymi najmä pod vplyvom britskej kultúry, ktorá sem priniesla aj stále populárnejší futbal. Arabský národ si obľúbil aj trochu exotické zábavy ako je korčuľovanie a lyžovanie v umelo vytvorenom lyžiarskom Ski Dubai resorte…

 

Spojené arabské emiráty nelákajú zahraničnú klientelu na historické pamiatky, ale na unikátny, novo vznikajúci svet prepychu, luxusu, celoročného kúpania aj neskutočných architektonických pamiatok 21.storočia. Populárnou činnosťou turistov je tu tiež nakupovanie, na ktoré láka hneď niekoľko shoping mall centier. Niektorá obmedzenia prichádzajú až vo chvíli, kedy sa k slovu prihlási pevná islamská viera. Tá pre mnohých cestovateľov predstavuje výrazné obmedzenia napr. v oblasti konzumácie alkoholu, nehovoriac o sexuálnej a drogovej turistike. Dôrazne sa neodporúča pokúšať trpezlivosť Alaha ani miestnych ochrancov zákona a viery.

 

Súčasná ekonomická situácia (podľa údajov MZV SR)

 Podiel hlavných sektorov na tvorbe HDP:

2,9% - poľnohospodárstvo

50,6% - priemyselná výroba

          26,6% - ťažba ropy a zemného plynu

          13,4% - výroba

            8,3% - stavebníctvo

46,5% - služby

Sektorom číslo jedna je ťažba ropy a zemného plynu a na ňu nadväzujúci petrochemický priemysel. Podľa údajov Oil and Gas Journal tvoria odhadované zásoby ropy 98 mld. barelov takmer 8% svetových zásob. Súčasná ťažba sa pohybuje na hranici 2,6 mil. bpd, čo je aj maximálna výrobná kapacita, intenzívne sa ale pracuje na zvýšení ťažby na hranici 2,75 mil. bpd. Väčšina zásob (až 94%) sa nachádza na území alebo v pobrežných vodách emirátu Abu Dhabi. Ďalším vývozným artiklom SAE je zemný plyn, ktorého zásoby sú odhadované na 212 biliónov kubických stôp (tcf), teda 5. najväčší na svete po Rusku, Iráne, Katare a Saudskej Arábii. Toto množstvo by aj pri stúpajúcej spotrebe malo vystačiť na 150-170 rokov. Zemný plyn sa teraz využíva predovšetkým ako palivo v tepelných elektrárňach a desalinačných jednotkách a časť sa skvapalňuje. Ťažba ropy a zemného plynu sa podieľa cca 26,6% na tvorbe HDP a lanské zvýšenie cien prispelo k masívnemu ekonomickému rastu v rokoch 2005 a 2006. Export ropy emirátov má jedno slabé miesto a tým je Hormuzský prieliv. Obrie tankery touto úžinou prepravujú okrem saudskej ropy denne celkom 16-17 mil. bpd, čo je zhruba 20% celosvetových dodávok. Akékoľvek komplikácie v tomto citlivom mieste, napr. iránska námorná blokáda, by znamenali vážny problém pre svetovú ekonomiku. Krajiny GCC preto dlhodobo zvažujú výstavbu ropovodu, ktorý by sa vyhol ako Hormuzskému prielivu, tak Červenému moru. Na poslednej konferencii ropných ministrov krajín GCC bola ale predložená a schválená štúdia, ktorá konštatuje technickú nemožnosť takého plánu. Hlavným dôvodom je politická nestabilita regiónu a vzájomné vzťahy krajín, cez ktoré by ropovod nutne musel prechádzať. Štáty Perzského zálivu preto naďalej budú spoliehať na silnú vojenskú prítomnosť USA a ďalších krajín v medzinárodných vodách v blízkosti prielivu, ktorá by mala zaistiť okamžitý zásah a obnovenie voľného pohybu tankerov v prípade akéhokoľvek problému.       

  

 

Podľa odhadov renomovaných zahraničných agentúr rástla ekonomika SAE meraná reálnou hodnotou HDP v roku 2006 tempom 8,9%. HDP sa zvýšil na 163,1 mld. USD, hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa tak dosiahol hodnotu 33 285,- USD, čo radí SAE k najvyspelejším krajinám sveta. Hospodársky rozvoj pokračuje tento rok v prudkom tempe, ktoré je podporované vysokou cenou ropy – tzn. suroviny, na ktorej bolo hospodárstvo založené. SAE tak dosahujú stabilný ekonomický rast (8,2 % v roku 2005, 8,9 % v roku 2006, v roku 2007 8,2 %).

Petrochemický sektor sa podieľa 27 % na tvorbe HDP, ťažba ropy sa pohybuje na súčasných maximálnych výrobných možnostiach cca 2,6 mil. bpd. Podiel priemyselnej výroby sa udržal na hodnote 13%, čo je kvitované ako úspešné pokračovanie makroekonomickej politiky vlády. Z celkového počtu 4,9 mil. obyvateľov je 2,9 mil. (59 %) ekonomicky činných, súkromný sektor ich najviac zamestnáva v stavebníctve (20,3 %), obchode a službách (19,5 %) a priemysle (13 %).

Stále viac sa ale objavujú aj negatívne dôsledky súčasného hospodárskeho vývoja. Prudký rozvoj prináša inflačné tlaky a zvyšovanie cien. Aktuálna správa EIU (Economic Intelligence Unit) uvádza odhad inflácie v roku 2005 12,5 % a v roku 2006 dokonca 13,5 %, skutočné číslo predovšetkým v Dubaji je ešte vyšší. Samostatnou kapitolou je rovnako nedostatok vhodného ubytovania pre stále rastúci počet obyvateľov a s tým spojený nárast cien nehnuteľností a nájmov. Nedostatočná je ochrana životného prostredia, dopravná infraštruktúra a životné podmienky vôbec vo väčších aglomeráciách Dubaj a Abu Dhabi. Pálčivým problémom je aj nezamestnanosť, ktorá dosahuje hodnôt až 15%.

 

Poľnohospodárstvo

Rozvoj poľnohospodárstva je obmedzovaný nepriaznivými klimatickými podmienkami a jeho podiel na HDP zostáva  veľmi nízky (cca 3 %). Aj napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam (vysoké teploty, púštny a hornatý typ krajiny, salinita pôdy) je poľnohospodárska výroba podporovaná ako počiatočnými nevratnými vládnymi investíciami do zakladania nových fariem a lesov, tak pokračujúcimi dotáciami ich činnosti resp. údržby zelene. Celkom 80% poľnohospodársky využiteľnej pôdy je zavlažovaných modernými systémami. V súčasnosti SAE produkujú cca 80% domácej spotreby mlieka a mliečnych produktov, (zvyšok sa dováža prevažne zo Saudskej Arábie) a približne 25% mäsa a hydiny. Doposiaľ bolo zúrodnených viac ako 150 tisíc hektárov púšte, vysadených cez 180 mil. okrasných a lesných stromov a 25 mil. datľových paliem. Úroda okolo 760 tisíc ton datlí ročne zaraďuje SAE medzi ich najvýznamnejších pestovateľov na svete. Sebestační sú tiež v produkcii všetkých druhov zeleniny, datlí a v rybolove.

 

späť

Lokácia:

Spojené arabské emiráty
Kalendár akcií:

Partneri:

Aj vďaka vám sme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Fotosúťaž:

Jarné vábenie

1. 3. – 30. 4. 2020
1. cena:
Dve voľné vstupenky na prednášku projektu Cestovateľské kino
2. cena:
Dve voľné vstupenky na inšpiratívnu prednášku od Lab.cafe
3. cena:
Vitamínový balíček od portálu Infoglobe
1. cena redakcie:
Fantastický pobyt pre 2 osoby na 3 dni v rodinnom hoteli Solisko**** s výhľadom na Štrbské pleso, raňajkami, večerou a neobmedzeným vstupom do wellness
2. cena redakcie:
Krásny šperk od kamenej predajne ZLATNÍCTVO MILI
3. cena redakcie:
Kniha Trnava – retro od rodinného vydavateľstva DAJAMA

Aktuality:

3.4.2020
Pohyb na čerstvom vzduchu posilňuje imunitu a je jednou z mála zmysluplných činností, ktoré sa v súčasnej situácii dajú robiť. Prečo nespojiť pobyt v prírode s jej upratovaním?
2.4.2020
Západná časť hradného komplexu, ktorý okrem iného zahŕňa Jurkovičov palác a objekt šiestej brány, prechádza rekonštrukciou. Projekt obnovy národnej kultúrnej pamiatky má tri etapy. V súčasnej dobe sa dokončujú práce na bývalej reštaurácii, ktorá bola vystavaná podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča.
1.4.2020
V dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu sú pre verejnosť zatvorené aj múzeá či galérie po celom svete. No prostredníctvom bezplatnej služby Google Arts & Culture môžete z pohodlia vašej obývačky virtuálne navštíviť vyše 500 umelecko-vedných inštitúcií.  
Archív aktualit

Do osobitej pozornosti:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia nájdete TU (vrátane výskytu koronavírusu COVID-19).

Pridajte sa a súťažte!

Každý týždeň na facebooku nová súťaž o hodnotné ceny!

Krajina mesiaca - BRAZÍLIA a SALVÁDOR:

Brazília, Salvádor

TIPY NA VÝLETY V BRAZÍLII a SALVÁDORE:

 

BRAZÍLIA:

Paraty – bez áut

Rio de Janeiro – divoký karneval a krásne pláže (I., II.)

Amazónia – cesta do pralesa

Manaus: Paríž Južnej Ameriky

Z Uruguaja do Porto Alegre

SALVÁDOR:

Alegría – cesta k lagúne

Joya de Cerén a San Salvador

 

Všetko dôležité, čo by ste o Brazílii mali vedieť, nájdete TU a o Salvádore TU.

Najčítanejšie články:

Mobilná aplikácia :

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone 

 

Interaktívne katalógy:

Ďakujeme:

Google hodnotenie

dnes:piatok 3. 4. 2020
sviatok:
dnes:
piatok 3.4.
26 °C
zajtra:
sobota 4.4.
27 °C