rieka Jizera - Česká republika

Prameň:
Pramení v Poľsku, asi 1,5 kilometra za našou štátnou hranicou, na území Českej republiky priteká v Jizerských horách, juhovýchodne od Smrku, vo výške 885 m n.m.
Dĺžka toku:
164 km

Základné informácie o rieke

Riečne úseky

Kilometráž

Lokality
Služby

Články

Fotogaléria

Videogaléria
Diskusia

Stav vody


Popis rieky


Povodie Labe

Z Jizerských hôr tečie juhovýchodným smerom do západnej časti Krkonôš, kde tvorí hranicu Krkonošského národného parku, u Jilemnice sa obracia k západu až juhozápadu a takto pokračuje až k ústiu.

Na hornom toku zbiera Jizera vody z rašelinísk Jizerských hôr, pod Bukovcom sa zarezáva do zovretého divokého údolia, prekonáva mohutné balvany a početné skalné výstupy, ktoré ju nútia k oklikám, tvoria kaskády. Preteká Jabloncom nad Jizerou, kde sa údolie krátko rozširuje, potom sa opäť zviera a voda rýchlo prúdi k Semilom, ktoré leží pri sútoku Jizery s Oleškou. Pod Semilami sa rieka prediera krátkou tiesňavou, potom sa údolie otvára. Do Železného Brodu vedie pozdĺž toku malebný Riegerov chodník, ktorý vybudoval Klub českých turistov už v roku 1909. Čulým prúdom rieka smeruje od Železného Brodu až k Turnovu. Cestou preteká pôvabným letoviskom Malou skalou pod svahmi Sokola, Suchých skál a Vranovského hrebeňa. Na príkrom skalnom hrebeni nad pravým brehom sa nachádzajú zvyšky hradu Skala, nazývaného tiež Vranov, upraveného barónom F.Z.Römischom v 19.storočí na skalnom Panteóne na pamiatku známych osobností. V podhradí nájdeme tvrdzu prestavanú na barokový zámok. Po prúde leží na pravom brehu obec Dolánky s drevenou poschoďovou stavbou z 18.storočia, kde sa narodil a žil ľudový písateľ J. Dalsk. Už na okraji Turnova stojí na náplavovej plošine nad pravým brehom zámok Hrubý Rohozec, ktorý vznikol prestavbou pôvodného gotického hradu. Východiskom do Českého raja je Turnov s mestskou pamiatkovou zónou, ktorá sa rozkladá pri ústí potokov Stebenky a Libuňky do Jizery. U Turnova sa z horskej riečky stáva nížinný tok, ktorý zvoľna prúdi mierne zvlnenou lučinatou krajinou k Labi. Na ľavom brehu míňa Mnichovo Hradiště s barokovým zámkom zo 17.storočia, obklopeným anglickým parkom a francúzskou záhradou. Staršie ako mesto je bývalý kláštor cisterciánov prestavaný na renesančný zámok na protiľahlom brehu, kde sa do Jizery vlieva Zábrdka. Potom rieka pokračuje okolo skalných zrubov Jizery, morfologicky významných skalných výklenkov v brehoch. Centrum dolného Pojizeří, Mladá Boleslav, na ľavom brehu, sa vyvinulo z podhradia kniežacieho hradu na ostrohu sútoku Jizery a Klenice. Dominantou mesta je hrad zo 14.storočia renesančne prestavaný a v 18.storočí upravený na kasárne. Pod Mladou Boleslavou vstupuje rieka do Polabskej roviny a preteká posledným väčším sídlom Benátkami nad Jizerou s dominantou renesančného barokovo prestavaného zámku a kostola Narodenia P. Márie. Oproti slatinným Kúpeľom Toušeň sa Jizera vlieva do Labe, vo výške 169 m n.m.

Z prítokov prijíma zľava Mumlavu, Huťský potok, Jizerku, Olešku, Kněžmostku, Klenicu a sprava Jizerku II, Kamenicu (tanvaldskú), Žarnovník, Mohelku, Zábrdku, Bělou.

Informácie pre vodákov
Jizera patrí k našim veľkým riekam horského charakteru a je obľúbená vodákmi splávajúcimi ťažšie toky.
Splavnosť horného toku Jizery je daná obdobím topenia snehu, čo býva apríl až máj. Krátko je tu splavná po výdatnom daždi. Vzhľadom na odlesňovanie Jizerských hôr, počas dažďov, rieka rýchlo zhromažďuje vodu a rýchlo odteká. Tým sa zvýšil počet dní, kedy má rieka dostatok vody, ale dĺžka obdobia splavnosti sa skrátila. Splavnosť možno veľmi orientačne posudzovať podľa vodočta v Železnom Brode, kde stav nad 160 cm môže naznačovať splavnosť hornej Jizery z Mýta alebo Vilémova, stav 110cm potom na splavnosť od sútoku s Kamenicou. Pri stave nad 180cm, možno uvažovať o splavnosti najvrchnejšieho úseku. Hodnota vodočte je však ovplyvňovaná Kamenice a púšťaním vody z PN Josefův Důl. Splavnosť horného toku možno posúdiť aj podľa vodočta na pilieri mosta Na Mýte, kde 40 cm je minimom, za stavu 60 cm je voda optimálna a nad 80 cm sa obťažnosť zvyšuje minimálne o jeden stupeň, rieka má ťah alpských riek, rýchlosť prúdu je veľká a vodné valce držia. Stavu 40 na uvedenom vodočte zodpovedá cca stav 40 cm na vodočte v Jablonci nad Jizerou. Odtiaľ možno ísť za stavu 30 cm na tomto vodočte. V najvrchnejšom úseku od Jizerky k železničnému mostu Jizera tvorí štátnu hranicu s Poľskom a môžu tu byť s plavbou problémy. V úseku od Mýta po Jablonec rieka preteká cez KRNAP, preto sú tu vyznačené miesta, kde možno nastupovať na rieku. Pod "Ostrovom hrôzy", tj jeden z názvov problematického miesta cca 1,5 km pod Mýtom, je vybudovaná prístupová cesta k vode od cesty. Len treba dať pozor na prechádzajúce autá, lebo miesto na parkovanie tu nie je a parkuje sa na ceste. Ďalšie miesta sú vo Vilémove a v Pasekách. Všetky miesta sú označené tabuľkami s obrázkom vodáka. Oplatí sa tieto miesta rešpektovať. Okrem KRNAPu rieka preteká pod Semilami ešte rezerváciou Údolie Jizery, kde platí obmedzenie prístupu k toku. Rýchlosť plavby po Jizere v úseku od Jizerky II k "Ostrovu" je pre skúsených dobre vybavených jazdcov cca 4 km v hodine, pre nutnosť prehliadania a zabezpečenia ťažkých miest (úsek od kořenovského mosta k Mýtu a tiesňavy pri Ostrove). Ďalej potom už sú jedinou prekážkou hate, z ktorých je nutné niektoré preniesť. Možno však počítať s 6-8 km v hodine, čo platí až do Semil. Úsek "Riegrovky" je vhodné vopred prezrieť. V nížinnej časti potom je bežná rýchlosť okolo 5-6 km.

Ubytovanie
Pri víkendových zájazdoch možno dnes zaistiť ubytovanie na mnohých miestach, je to len otázka obdobia a ceny. Táborísk na Jizere veľa nenájdeme, preto tiež nie je využívaná ako rieka na dovolenku. Kempingy nájdeme len v Jablonci nad Jizerou, pod ústím Kamenice, v Malej Skale v Žltej plavárni a u Dolánok.
 
Zásobovanie

Kořenov, Jablonec nad Jizerou, Poniklá, Sytová, Háje, Loukov, Benešov u Semil, Semily, Železný Brod, Malá Skála, Turnov, Přepeře, Mnichovo Hradiště, Mohelnice, Bakov, Mladá Boleslav, Dražice, Benátky, Předměřice a Sojovice.

Prvá pomoc
Jablonec nad Jizerou, Semily, Železný Brod, Turnov, Mnichovo Hradiště, Bakov, Mladá Boleslav, Benátky

Zaujímavosti na rieke:
Paseky nad Jizerou - ľudová architektúra, dejisko Raisových zapadnutých vlastencov
Rokytnica nad Jizerou - východisko do západných Krkonôš, lyžiarske stredisko
Jablonec nad Jizerou - mesto zo 14. stor., východisko do Krkonôš
Semily - barokový kostol zo 17. stor. účelovo prestavaný, múzeum
Železný Brod - drevený gotický kostol zo 14. stor. barokovo upravený, baroková
                            kostnica z 18. stor., ľudová architektúra, národopisné
                            múzeum, sklárstvo
Malá skala - zámok z r. 1700 účelovo využitý, zvyšky hradu Skala z 15. stor.
                      upravené v 19. storočí ako Pantheon
Frýdštejn - zrúcanina hradu zo 14. stor.
Dolánky - ľudové stavby (Dlaskov statok z 18. stor., Expozícia turnovského múzea)
Turnov - tradícia brúsenie drahokamov, stredisko Slovenského raja, neskorogotická
                radnica zo 16. stor., neskoro renesančne prestavaný, gotický
                kostol zo 14. stor. barokovo upravený, barokový kláštor
                s kostolom z 18. stor., múzeum Slovenského raja
Mohelnica nad Jizerou - románsky tribunový kostol z konca 12. stor., zrúcanina
                                             renesančného zámku Zásadka zo 16. stor.
Mnichovo Hradište - barokový zámok zo 17. stor. s múzeom, komplex kapucínskeho
                                     kláštora s kostolom, kaplniek a hrobkou Albrechta z Valdštejna,
                                     mestská pamiatková rezervácia
Skalné zruby Jizery - morfologicky významné jaskyne v brehoch Jizery pod
                                      Mnichovým hradiskom
Bakov nad Jizerou - dva pôvodne gotické kostoly niekoľkokrát prestavané, barokový stĺp so

                                 sochami

Zvířetice - zrúcanina hradu nad riekou zo 14. stor.
Mladá Boleslav - mestská pamiatková zóna, renesančne prestavaný hrad
                              s múzeom, novorománska radnica, zbarokizovaný kostol
                              z 15. stor., židovský cintorín
Vinec - románsky tribunový kostol z 13. stor
Horky nad Jizerou - renesančný zámok barokovo prestavaný, barokový kostol s rokokovou

                                    kaplnkou

Dražice nad Jizerou - zrúcanina hradu z 13. stor., zbarokizovaný kostol zo 14. stor.
Benátky nad Jizerou - mestská pamiatková zóna, pôvodne renesančný zámok
                                       zo 16. stor., barokovo prestavaný s múzeom, tri barokové
                                       kostoly, novorenesančná kaplnka
Krnsko - barokový kostol z 18. stor. s renesančným zámkom zo 16. stor. barokovo
                 prestavaným
 

 

Popis rieky:
elektronická verzia knižnej publikácie Luďka a Vladimíry Švorcových: České řeky a říčky


Spracovala: Lenka Fortinová
Vložené: 6.8.2010

Preklad: Stanislava Waniová

Lokácia:

Slovenská republika
Kalendár akcií:

Partneri:

Aj vďaka vám sme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Rieky / Európa / Česká republika

A - DE - HI - LM - PQ - TU - Z

Fotosúťaž:

Pamiatky okolo nás

1. 11. – 31. 12. 2019
1. cena:
Elektrický mlynček na korenie
2. cena:
Darčekový balíček od portálu Infoglobe
3. cena:
Darčeková kazeta VINCENTKA
1. cena redakcie:
Wellness pobyt pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou a procedúrami v Grand Hoteli Bellevue**** Vysoké Tatry
2. cena redakcie:
Fitness náramok SAMSUNG Galaxy Fit e
3. cena redakcie:
Celodenný vstup do Aquacity Poprad pre 2 osoby

Aktuality:

15.11.2019
Celoslovenský informačný portál v rámci 11. ročníka súťaže o najkrajšie mesto a obec Slovenska zverejnil v týchto dňoch výsledky.
14.11.2019
Od roku 2013, kedy sa Česká republika zapojila do medzinárodného projektu European Theatre Night, je každoročne tretiu novembrovú sobotu verejnosti divadlo prezentované v netradičnej forme. Noci divadiel, ktorá prebehne v predvečer 30. výročia Nežnej revolúcie, teda 16. novembra, sa zúčastní stovka českých divadiel.
13.11.2019
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Tatranskej Lomnici otvorilo novú výstavu Betlehemy, ktorá má za cieľ predstaviť návštevníkom históriu betlehemov prostredníctvom vybraných diel zo zbierkového fondu.
Archív aktualit

Do osobitej pozornosti:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia nájdete TU.

Pridajte sa a súťažte!

Každý týždeň na facebooku nová súťaž o hodnotné ceny!

Krajina mesiaca - MALTA a MONAKO:

Najčítanejšie články:

Mobilná aplikácia :

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone 

 

Interaktívne katalógy:

Ďakujeme:

Google hodnotenie

dnes:piatok 15. 11. 2019
sviatok:Leopold
dnes:
piatok 15.11.
11 °C
zajtra:
sobota 16.11.
11 °C