www.infoglobe.sk » Kalendár akcií

Kalendár akcií 30.11.2019

Sobota 30.11.2019
Všetky akcie
Pridať novú akciu
Upraviť informácie o akcii

Kupčo: Vysoké Tatry, Ładygin: Moje rodné hory

od 6.9.2019 do 8.12.2019

pozvánka na výstavyYara M. Kupča, označovaného na slovenskej fotografickej scéne ako osamelého bežca, podľa jednej z jeho fotografií, poznáme z viacerých výstav. Tentokrát vystavuje vo Vile Flóra svoje posledné zábery aj so svojim priateľom poľským fotografom Zbigniewom Ładyginom. Základným motívom oboch výstav sú naše a poľské Vysoké Tatry.

 

Zbigniew Ładygin – horolezec, speleológ, vysokohorský turista,editor, novinár, fotograf, autor kníh a článkov, o. i. z histórie tatranskej fotografie. Úzko spojený s poľským Tatranským národným parkom (TPN), kde viedol edičné oddelenie, dlhoročný spolupracovník Medzinárodnej fotografickej súťaže J. Sunderlanda „Horská krajina” v Novom Targu, mnohonásobný člen poroty miestnych súťaží krajinnej fotografie. Svoje práce uverejňuje v rozličných knižných publikáciách a periodikách. 

Číslo akcie: 18100

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Vila Flóra, Starý Smokovec (Prešovský kraj )

výstava István Hatvani

od 25.9.2019 do 31.1.2020

výstava „István Hatvani (1718 - 1786)"V stredu 25. septembra 2019 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea  uskutoční vernisáž výstavy „István Hatvani (1718 - 1786)“.

Výstava je venovaná osobnosti a životnému dielu vedca a rodáka z Rimavskej Soboty. Vznikla pri príležitosti 300. výročia narodenia polyhistora a je vôbec prvou výstavou svojho druhu na území Slovenska a rovnako aj v Rimavskej Sobote.

Kurátorkou výstavy je PhDr. Éva Kerényi PhD. (historička Gemersko-malohontského múzea). Spoluorganizátorom výstavy je Reformované kolégium v Debrecíne, na ktorom rimavskosobotský polyhistor pôsobil. Na výstave odborne spolupracoval Dr. Gáborjáni Szabó Botond PhD., riaditeľ Múzea a Knižnice Reformovaného kolégia v Debrecíne.

 

Výstava potrvá do 31. januára 2020.    

Číslo akcie: 18173

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (Banskobystrický kraj )

výstava Intervencie do času

od 7.10.2019 do 30.11.2019

výstava Intervencie do časuMúzeum Bojnice vás pozýva na výstavu Intervencie do času. Počas výstavy diela študentov a pedagógov Ateliéru slobodnej kreativity 3D, Fakulty umení v Košiciach narušia zaužívanú stálu expozíciu Bojnického zámku.

Výstava prinesie prekvapivé dialógy starého a nového, naturálneho a umelého, strohého a ornamentálneho.

Andrea Smitková, kurátorka výstavy: „Len obmedzene sa stáva, že by mala slovenská muzeálna inštitúcia odvahu priniesť do stálej expozície inovatívny prvok. Cieľom je premeniť vnímanie umeleckých diel v prostredí, v ktorom ich nachádzame. Intervencia je obojstranne zaujímavá, pre múzeum sa stáva iniciátorom experimentu i progresu. Umelec má možnosť reagovať na špecifické, historicky a kultúrne ovplyvnené prostredie. Študenti zasa majú možnosť dialógu so zbierkovými predmetmi umelecko-historickej hodnoty, ktorých ešte sami nie sú súčasťou.

Intervencie sú narušiteľkou formou v umení. Podkopávajú platné kánony a vytrhávajú divákov z naučených spôsobov videnia. Múzeu Bojnice bolo vždy istým spôsobom progresívnym múzeum, preto sa ponúkanej možnosti nezľaklo. Cieľom nie je petrifikácia umenia, ale zážitok a dobrodružstvo, niekedy aj jemne kontroverzným spôsobom.“

Číslo akcie: 18213

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice Zámok a okolie č.1, 972 01 Bojnice (Trenčiansky kraj)

Helena Suchá - Priesvit tvorbou

od 31.10.2019 do 1.12.2019

Názov výstavy: Helena Suchá – Priesvit tvorbou

Trvanie výstavy: 31.10.2019 – 1.12.2019

Vernisáž: 31.10.2019 o 16.00

Kurátorky výstavy:  Anna Ondrušeková,  Lívia Pemčáková

Miesto konania: Artklub - Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12

 

Výstava Priesvit tvorbou predstaví unikátnu úžitkovú a grafickú tvorbu popradskej výtvarníčky Heleny Suchej, rod. Sojákovej (1938). Dizajn etikiet, fólií, „sáčkov“, obalov a obalovín známych i menej známych produktov, ktoré nesmeli chýbať v takmer žiadnej dobovej domácnosti druhej polovice 20. storočia, navrhovala ich a realizovala v rokoch 1960 – 1993 pre chemický a tlačiarenský podnik Chemosvit n.p., vo Svite. 

Helena Suchá - Priesvit tvorbouHelena Suchá patrí medzi významné autorky domácej umeleckej scény, avšak jej úžitková a grafická tvorba bola po dlhú dobu v ústraní a skôr opomínaná, hoci ako jedna z prvých v tomto regióne profesionálne navrhovala rôzne etikety, obaly, plagáty.... Suchá sa narodila 29. novembra 1938 v Levoči. V rokoch 1954-1958 študovala odbor grafika na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. M. Fikariho a J. Chovana. Profesionálnu dráhu začala v roku 1960 ako výtvarná návrhárka Chemosvitu, kde pracovala až do odchodu do dôchodku. Suchá pracovala v podnikovom návrhovom ateliéri odd. prípravy  tlače a farieb, kde sa okrem návrhov obalov, obalovín a etikiet rôznorodých produktov, venovala aj štúdiu vývoja nových technológií a materiálom. Bola pri ich zavádzaní do výroby (viskózové, celulózové, hliníkové fólie, termoplastické polyméry a pod.). Chemosvit vyrábal obaly pre podniky v rámci celého Československa. Spolupracovala prevažne s podnikmi Deva - potravinársky kombinát, n.p. Závod Trebišov,  Stredoslovenskými konzervárňami a liehovarmi Liptovský Mikuláš (dnešný St. Nicolaus), podnikom Novofruct Nové Zámky, závodom Frucona, n.p. Košice, Jihomoravskými pekárňami, n.p. Brno a popradskými konzervárňami Tatracon (dnešný Tatrakon).

Okrem obalovín cukroviniek a sladkostí, džúsov, konzerv či šumienok predstaví výstava aj kolekciu autorkiných návrhov a realizácie listovej konfekcie pre Harmanecké Papierne, n.p. Harmanec, výtvarné návrhy plagátov k MDŽ, podujatiam SNP a návrhy obalov gramoplatní.  

 

Výstava je organizovaná pri príležitosti autorkinho životného jubilea.

Číslo akcie: 18277

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Tatranská galéria, Poprad (Prešovský kraj )

Španielske aktivity - november 2019

od 1.11.2019 do 30.11.2019

Španielske aktivityDovoľujeme si Vás informovať o nasledovných kultúrnych aktivitách: NOVEMBER 2019

 

Mesiac fotografie:

Výstava španielskeho fotografa Joana Fontcubertu v Galérii mesta Bratislava.

KDE a KEDY: Pálffyho palác, Panská 19; do 12.01. 2020

 

Bratislavská komorná gitara:

Na festivale vystúpi španielsky gitarista José Luis Ruiz del Puerto.

KDE a KEDY: 15.11.2019 o 19:00 h; Zichyho palác Ventúrska 9 BRATISLAVA

 

Divadlo Štúdio tanca:

Španielsky tanečník Felipe Valera Aguayo je členom medzinárodného tímu, ktorý pripravil pútavé predstavenie pre deti aj dospelých: Číra radosť. Celkovo bude v novembri a decembri 7 vystúpení pre verejnosť (pozrite program divadla).

KDE a KEDY: 15.11.2019 o 19.00 h, Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12

BANSKÁ BYSTRICA

 

Singularch:

María Langarita a Víctor Navarro, dvojica mladej španielskej architektonickej generácie, sa predstavia v Bratislave.

KDE a KEDY: 20.11.2019 o 20.00 h; Pistoriho Palác, Štefánikova 25 BRATISLAVA

 

Balet Don Quijote v Slovenskom národnom divadle:

150 rokov od prvého uvedenia baletu Don Quijote sa toto nesmrteľné dielo predstaví aj v Sále opery a baletu Slovenského národného divadla.

KDE a KEDY: 22.11.2019 o 19.00 h; Slovenské národné divadlo nová budova BRATISLAVA

 

Vianočný bazár:

Španielske veľvyslanectvo pozýva do svojho stánku na 28. Ročníku Vianočného charitatívneho bazára, ktorý organizuje Medzinárodný ženský klub.

KDE a KEDY: 24.11.2019 od 10.00-17.00 h; Stará tržnica BRATISLAVA

 

¡Viva la Película!:

6. ročník filmovej prehliadky ponúkne najlepšie španielske filmy z roku 2018. Výber je rozmanitý: bláznivá komédia, dráma s kriminálnou zápletkou, sociálne podfarbená romanca či politický thriller, ktoré doplnia animované a dokumentárne dielo, celovečerný debut, ale aj filmové bilancovanie režisérskej osobnosti. Vstupné: 4 €.

KDE a KEDY: 28.11.-01.12.2019; Kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám. 172 BRATISLAVA

 

Koncert "Lalo Strauss":

Španielsky dirigent Pablo González bude dirigovať Orchester Slovenskej filharmónie bulharským huslistom Svetlinom Roussevom ako sólistom na koncerte venovanom dielam Édouarda Lala (Španielska symfónia pre husle a orchester d mol, op. 21) a Richarda Straussa (Život hrdinu, symfonická báseň, op. 40).

KDE a KEDY: 28.11.2019, 29.11.2019 o 19.00 h; Slovenská filharmónia BRATISLAVA

Číslo akcie: 18329

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Bratislava, Banská Bystrica (Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj )

Tatranská galéria - november 2019

od 1.11.2019 do 30.11.2019

Eduard Ovčáček – Expozícia univerzaTatranská galéria - Elektráreň

VÝSTAVY

Eduard Ovčáček – Expozícia univerza

od 30. augusta  do 10. novembra 2019

Rozsiahla výstava kľúčovej osobnosti českého a slovenského lettrizmu a zakladateľa Klubu konkrétistov (Praha, 1967) organizovaná v spolupráci s Galériou výtvarného umenia v Ostrave

Kurátor Jiří Jůza

 

Ľubo Stacho- Chvála svetlu

od 15. novembra 2019 do 15.januára 2020

Multimediálny autorský projekt rekonštruuje časť inštalácie Svetlo a Citlivá vrstva(realizovaná v pôvodných priestoroch elektrárne dnešnej TG v roku 1993), v reakcii na spirituálny charakter, atmosféru budovy a pohyb svetla v nej. Doplnením o nové vrstvy a inštalácie chce autor navodiť atmosféru "niečoho ", čo sa zdalo už dávno stratené –minulosť, pamäť a stratené pocity

Kurátorka výstavy Lucia Fišerová

Vernisáž výstavy 15. novembra 2019 o 17:00

 

JUBILÁRNA SIEŇ

Ladislav Mednyánszky

Kolekcia unikátnych zreštaurovaných kresieb zo zbierok Galérie P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Tatranskej galérie v Poprade

Výstava potrvá od 27. septembra do 3. novembra 2020

 

Gažovič – Popovič -Koller

Výstava diel významných umelcov narodených v roku 1939 z depozitu Tatranskej galérie

Výstava potrvá od 7. novembra 2019 do 5. januára 2020

 

KONCERTY

Milan Paľa- Husľový recitál

Nezabudnuteľný recitál huslistu Milana Paľu, ktorý patrí medzi špičkových slovenských interpretov s množstvom nahrávok a ocenení doma a v zahraničí

15.novembra 2019 o 17:00 v rámci vernisáže výstavy Ľubo Stacho- Chvála Svetlu

 

INÉ PODUJATIA

30.výročie Nežnej revolúcie - 17.11.1989

 

18. - 22.11. 2019 - Chceme slobodu! Pád komunistického režimu na Slovensku

Sprístupnenie výstavy Ústavu pamäti národa v Tatranskej galérii - fotografie doplnené edukatívnym textom k udalostiam na Slovensku, ktoré viedli k pádu komunistického režimu

21.11. 2019 o 11.00 a 17.00 Tatranská galéria v Poprade

Diskusia s aktérmi novembrových udalostí

21.11. 2019 o 17.00 vernisáž výstavy - 1989 Sametová Nežná

Tatranská galéria v Poprade

Kurátor výstavy Tomáš Pospěch

Spoluorganizátori: České centrum, Ústav pamäti národa

Autori: Karel Cudlín, Pavel Štecha , Radovan Boček, Jan Jindra, Martin Marenčin, Peter Brenkus, Vladimír Benko

Hudobný hosť: Edo Klena

 

STÁLA EXPOZÍCIA

Odkryté hodnoty app

Vynovená stála expozícia s použitím aplikácie 130 diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 80-tich autorov

 

TATRANSKÁ GALÉRIA – ARTKLUB

HELENA SUCHÁ – PRIESVIT TVORBOU

Výstava pri príležitosti životného jubilea známej popradskej výtvarníčky a grafičky

Vernisáž výstavy 31. októbra  2019 o 16:00

Výstava potrvá do 1. decembra 2019

 

INÉ PODUJATIA

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE

Termín: nedeľa 10. novembera 2019 od 14.00 h – 16.00 h

Miesto: TG Elektráreň v Poprade

 

VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEC

VÝSTAVY

Yaro M .Kupčo – VYSOKÉ TATRY

Predajná výstava predstaví autorskú kolekciu čiernobielych a zlatom tónovaných fotografií z prostredia Vysokých Tatier

Zbigniew Ładygin – VYSOKÉ TATRY

Výstava fotografií poľského horolezca, speleológa, editora, novinára a fotografa, ktorý sa vracia k tvorbe na fotocitlivých materiáloch. Pri prezentácií známych krajinných motívov objavuje nové vyjadrovacie prostriedky, aké poskytuje dierková komora

Vernisáž výstavy 6. septembra 2019 o 16:00

Výstava potrvá do 8. decembra 2019

 

STÁLA EXPOZÍCIA

Tatry v umení

Kolekcia vybraných diel zo zbierok Tatranskej galérie predstavuje krajinomaľbu s tematikou Vysokých Tatier v tvorbe výtvarníkov spätých s dedičstvom našich veľhôr

 

GALÉRIA FERDINAND KATONA

Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi

 

Zmena programu vyhradená

Číslo akcie: 18245

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Tatranská galéria, Poprad (Prešovský kraj )

GMM - program november 2019

od 1.11.2019 do 30.11.2019

GMM pozvánkaGemersko-malohontské múzeum Vás pozýva na rozšírený výklad a prednášku k výstave „Havrany a ich príbuzní“, dňa 6. novembra 2019 o 16.00 hod. Prednášku bude viesť RNDr. Monika Gálffyová, biologička GMM a kurátorka výstavy.

 

Zároveň si dovoľujeme predstaviť programovú ponuku múzea na november 2019. V rámci predmetu mesiaca november si Gemersko-malohontské múzeum pripomenie 30. výročie tzv. nežnej revolúcie 1989. Návštevníkom predstavíme vybraný súbor 11-tich dobových fotografií, ktoré zachytávajú revolučné udalosti z jesene 1989 v meste Rimavská Sobota.

 

Kompletný program múzea nájdete TU.

Číslo akcie: 18295

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5, Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj )

November v Galérii umelcov Spiša

od 1.11.2019 do 30.11.2019

NOVEMBER v Galérii umelcov Spiša / PAMÄTÁME! 30 ROKOV PO...

GUS - november 2019Galéria umelcov Spiša nezabúda: sprievodné novembrové aktivity v rámci galerijnej edukácie sa nesú v spomienke na 30 ROKOV PO... a to so zreteľom ozrejmiť Nežnú revolúciu hlavne najmladšej generácii návštevníkov. V ponukovom balíku pre širokú verejnosť sa okrem aktuálnych výstav a stálych expozícií nachádzajú programy − interpretácie aktuálnych výstav a kreatívne workshopy zamerané na výtvarné techniky.

Neskoré večery v galérii − DLHÉ DNI S UMENÍM sú určené pre všetkých, ktorý v galope bežných dní nemajú príležitosť navštíviť výstavy v štandardnom časovom režime.

V priebehu celého novembra, pondelky až piatky, v čase 9.00 – 16.00 sa budú konať tvorivé dielne pre školy a verejnosť KĽÚČOM K SLOBODE, venované 30. výročiu Nežnej revolúcie. Interpretuje sa revolučná „nežná“ symbolika, keď namiesto zbraní štrngali kľúče: účastníci si vyrobia papierové zvony technikou kašírovania s aplikáciou starého kovového FAB kľúča umiestneného v strede zvona. Náročnosť prednášky a tvorivej dielne je prispôsobená adekvátnej vekovej kategórii účastníkov.

V novembri máme dva DLHÉ DNI S UMENÍM – a to piatok 15. 11. a stredu, 20. 11. /galéria je pre verejnosť otvorená v čase 9.00 – 19.00. Sprístupnené budú všetky výstavy a a stále expozície v interiéri: tri aktuálne výstavy reflektujú nosné cykly vo výstavnej dramaturgii galérie: profil mladej spišskej výtvarníčky Paulíny Halasovej pod názvom You Deserve Art! v rámci cyklu Nové mená – nové mýty, koláže osobnosti slovenského kultúrneho života Alberta Marenčina v cykle Profily a výstavný projekt o záhradách v dielach slovenských výtvarníkov Záhady záhrady v cykle Téma. Stála expozícia Jozefa Hanulu pripomína život a dielo spišského výtvarníka, Terra Gothica prezentuje diela zo zbierky s gotickou tematikou. Exteriérové expozície sú v mesiaci november pre verejnosť zatvorené.

Ďalšie kolo výtvarného workshopu ŽENY ON LINE 7: VOSKOVÁ DEKORÁCIA uvedieme v piatok, 15. 11., v čase 16.00 – 19.00. Účastníčky tvorivej dielne si pod vedením skúsenej lektorky Gerty Hojstričovej vyrobia originálnu dekoráciu a to aranžovaním a zalievaním umelých kvetov do vosku. Projekt je prioritne určený pre znevýhodnenú skupinu žien a podporený grantom Ministerstva kultúry SR.

Počas galerijnej stredy, 20. 11., v čase 17.00 – 19.00 sa uskutoční program ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ZÁHRADY AKO ZÁHADY, dialóg o historických a súčasných záhradách ako výtvarnom fenoméne životného prostredia s architektkami Ing. arch. Magdou Janovskou a Ing. Lenkou Sarvašovou. Program bude spojený s finisážou a komentovanou prehliadkou aktuálnej výstavy Záhady záhrady, akoaj diskusiou o galerijnej Záhrade umenia.

NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR, prebiehajúci už tradične poslednú nedeľu, 24. 11. v čase 13.00 – 15.30, je súčasťou špeciálnych nedeľňajších programov určených pre rodiny s deťmi. Tentokrát je to dielňa Bábkové divadlo, zameraná na tvorbu divadelnej bábky s využitím odpadových materiálov s galerijnou edukátorkou Mgr. Zuzanou Jaháziovou.

Číslo akcie: 18315

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI (Košický kraj)

výstavy OBRAZ, OKNO, OSTROV a ANIMA

od 7.11.2019 do 12.1.2020

Robert Bielik/ OBRAZ, OKNO, OSTROVNázov výstavy: Robert Bielik/ OBRAZ, OKNO, OSTROV

Miesto konania: Dolný Kubín, Oravská galéria, Župný dom, Veľká výstavná sieň

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Kurátor: PhDr. Ľudovít Petránsky

Vernisáž: 7. novembra  2019  o 16.30 hod.

Hudobný program: MgA. Barbora Kapalová, husle, MgA. Marcel Kapala, klavír

Trvanie výstavy: 7. 11. 2019 - 12. 1. 2020

Otvorené: ut – ne, od 10.00 do 17.00 hod

 

Oblaky, tigre, deti s ohňom, zvieratká i ľudské lebky, lietadlá, ale aj závoj smrti, či reálie našej súčasnosti. Aj tieto rekvizity sa objavia na maliarskej výstave Roberta Bielika v Oravskej galérii, ktorá pod názvom OBRAZ, OKNO, OSTROV predstaví jeho výtvarnú tvorbu za ostatné tvorivé obdobie.

 

Peter Župník / ANIMANázov výstavy:  Peter Župník / ANIMA

Miesto konania: Dolný Kubín, Oravská galéria, Župný dom, Malá výstavná sieň

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Kurátorka: PaedDr. Elena Porubänová

Vernisáž: 7. novembra  2019  o 16.30 hod.

Hudobný program: MgA. Barbora Kapalová, husle, MgA. Marcel Kapala, klavír

Trvanie výstavy: 7. 11. 2019 - 12. 1. 2020

Otvorené: ut – ne, od 10.00 do 17.00 hod

 

Autorský projekt ANIMA predstaví fotografie Petra Župníka s animálnou témou, ktoré vytvoril počas svojho viac ako tridsaťročného  umeleckého pôsobenia. Celá kolekcia vznikla ako výsledok dôkladného hľadania a výberu autora z obrovského množstva archívnych fotografií, ktoré počas svojej desaťročia trvajúcej fotografickej cesty nasnímal.

Číslo akcie: 18287

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín (Žilinský kraj)

výstava Petra Zatloukala

od 13.11.2019 do 27.12.2019

výstava Petra ZatloukalaPri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie si Vás dovoľujeme pozvať na vernisáž fotografickej výstavy Petra Zatloukala: Studentské vteřiny sametu v Olomouci, ktorá sa bude konať 13. novembra 2019 o 17:30 hod. v Zichyho paláci v Bratislave. Ide o autentické snímky z okupačného štrajku na Palackého univerzite v novembri 1989. Záštitu nad výstavou má Jeho Excelencia veľvyslanec Českej republiky Tomáš Tuhý.

Vernisáž doplní o 18:00 hod. beseda s autorom výstavy a vzácnymi hosťami – prof. Jindřichom Štreitom, renomovaným fotografom a prof. Josefom Jařabom, prvým ponovembrovým slobodne zvoleným rektorom v Československu. Moderátorkou večera bude novinárka Miriam Zsilleová.

 

Výstava bude trvať do 27. decembra 2019.

Číslo akcie: 18296

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Zichyho palác, Bratislava (Bratislavský kraj)
   1 | 2   

Lokácia:

Slovenská republika
Kalendár akcií:

Partneri:

Aj vďaka vám sme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Druh akcie:


Fotosúťaž:

Pamiatky okolo nás

1. 11. – 31. 12. 2019
1. cena:
Elektrický mlynček na korenie
2. cena:
Darčekový balíček od portálu Infoglobe
3. cena:
Darčeková kazeta VINCENTKA
1. cena redakcie:
Wellness pobyt pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou a procedúrami v Grand Hoteli Bellevue**** Vysoké Tatry
2. cena redakcie:
Fitness náramok SAMSUNG Galaxy Fit e
3. cena redakcie:
Celodenný vstup do Aquacity Poprad pre 2 osoby

Aktuality:

13.11.2019
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Tatranskej Lomnici otvorilo novú výstavu Betlehemy, ktorá má za cieľ predstaviť návštevníkom históriu betlehemov prostredníctvom vybraných diel zo zbierkového fondu.
12.11.2019
Oslavy sviatku svätého Martina sa spájajú s príchodom zimy a dnes aj s hodmi, na ktorých nesmie chýbať svätomartinská pečená hus a mladé víno. Oslavy sa konajú na mnohých miestach Českej republiky, v Klimkoviciach napríklad začínajú v sobotu 16. novembra o 11:11 hod. pred zámkom.
11.11.2019
Vianoce sú časom milých prekvapení a malých zázrakov. Krásne chvíle s rodinou a tú pravú sviatočnú náladu si môžete vychutnať aj v malebnom zámockom komplexe Schloss Hof, ktorý má obzvlášť v predvianočnom období neopakovateľné čaro.
Archív aktualit

Do osobitej pozornosti:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia nájdete TU.

Pridajte sa a súťažte!

Každý týždeň na facebooku nová súťaž o hodnotné ceny!

Krajina mesiaca - MALTA a MONAKO:

Najčítanejšie články:

Mobilná aplikácia :

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone 

 

Interaktívne katalógy:

Ďakujeme:

Google hodnotenie

dnes:streda 13. 11. 2019
sviatok:Stanislav
dnes:
streda 13.11.
5 °C
zajtra:
štvrtok 14.11.
5 °C