www.infoglobe.sk » Kalendár akcií

Kalendár akcií 27.2.2020

Štvrtok 27.2.2020
Všetky akcie
Pridať novú akciu
Upraviť informácie o akcii

SACRELACRUM a I. SVITANA / VERTIKÁLY

od 4.12.2019 do 29.3.2020

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov pozýva na koncoročné vernisáže výstav „2v1" v stredu, 4. decembra o 17.00 v koncertnej sále galérie.

GUS - výstavy

SACRELACRUM / SACRAL ELEMENTUM IV.

Sára Biháryová, Pavol Červeniak, Mária Čorejová, Patrik Hábl (CZ), Rudolf Janák (CZ), Martin Kacvinský, Miloš Kopták, Jaroslav Švestka, Miroslav Žolobanič

Rekontextualizácia sakrálnej ikonografie v aktuálnom diskurze prostredníctvom individuálnej mytológie deviatich autorov. Výstava, uvedená v rámci cyklu Téma, nadväzuje na predošlé tri ročníky galerijných konceptov o sakrálnych tendenciách v súčasnom slovenskom umení. Kurátor: Mgr. art. Adam Macko.

 

IMRICH SVITANA / VERTIKÁLY

Výstava v kontexte prezentácií „umelcov Spiša" uvádza výber novej komornej tvorby autora v dialógu s ostatnými tvorivými platformami: šperk, medailérstvo, plastika, kresba, fotografia a monumentálne realizácie. Výstavu v rámci cyklu Profily podporil Fond na podporu umenia, ďakujeme. Kurátorky: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana Juháziová – GUS.  

 

Sprievodný hudobný program pripravila ZUŠ Fabiniho v Spišskej Novej Vsi.

Tešíme sa na stretnutie v Galérii umelcov Spiša!

Číslo akcie: 18396

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI (Košický kraj)

výstava Anjel Vianoc

od 6.12.2019 do 1.3.2020

Anjel Vianoc 2019Tatranská galéria v Poprade vás srdečne pozýva na VYHODNOTENIE SÚŤAŽE DETSKEJ VÝTVARNEJ TVORBY - ANJEL VIANOC 2019, ktoré bude spojené s vernisážou a výstavou tých najlepších detských kresiel.

 

 

Vernisáž sa uskutoční 6. decembra 2019 od 13-tej hodiny a následná výstava potrvá do 1. marca 2020.

 

Číslo akcie: 18414

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Tatranská galéria, Poprad (Prešovský kraj )

Monumentalita miniatúry

od 13.12.2019 do 8.3.2020

Názov výstavy: Martin Činovský – Monumentalita miniatúry

Trvanie výstavy: 13.12. 2019 – 8.3. 2020

Vernisáž: 13.12.2019 o 16.00

Kurátorky výstavy:  Ľuboslav Moza

Miesto konania: Vila Flóra, Starý Smokovec

 

Martin Činovský – Monumentalita miniatúryVýstava predstaví výber z tvorby výtvarníka, grafika a rytca Martina Činovského - rytecké prepisy prírodných artefaktov prostredia Vysokých Tatier - emisia Europa TANAP, zábery jaskynných útvarov - emisia Jaskyne, chránených rastlín a prírody, ako aj historicky cenných umeleckých pamiatok a archeologických lokalít Krásy našej vlasti – Spišský hrad, Banská Štiavnica, Vlkolínec, Budatín, Krásna Hôrka, či architektonické dominanty miest Zvolen, Levoča. Spomedzi mnohých budú predstavené aj známky emisného radu Umenie, ktoré zobrazujú umelecké diela, napr. Umučenia sv. Jakuba od neskorogotického Majstra Pavla z Levoče. Známková grafika je špeciálnou výtvarnou disciplínou, ktorá nadobúda v Činovského podaní výsostne profesionálny a zároveň i objavný charakter.

Číslo akcie: 18456

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Vila Flóra, Starý Smokovec (Prešovský kraj )

Oravská galéria - výstavy 2020

od 16.1.2020 do 29.3.2020

Jarosław Kweclich, Svetlo – cesta - existenciaNázov výstavy:  Jarosław Kweclich, Svetlo – cesta - existencia

Miesto konania: Malá výstavná sieň Župného domu v Dolnom Kubíne

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK

Kurátor: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

Vernisáž: 16. januára  2020  o 16.30 hod.

Hudobný program: Hana Kopecká, violončelo

Trvanie výstavy: 16. 1. 2020 – 29.3. 2020

Otvorené: ut – ne, od 10.00 do 17.00 hod

 

Na výstavu s názvom „Svetlo – cesta – existencia“ v Oravskej galérii sme vybrali súbor najnovších kresieb prof. Jarosława Kweclicha, ktoré priamo nadväzujú na jeho maliarsku tvorbu z ostatných rokov. Dynamická, odvážna, energická, niekedy anatomicky presná, inokedy štylizovaná kresba má v obrazoch Jarosława Kweclicha rovnako dôležitý význam ako farba a textúra. Kresebná virtuozita autora je viditeľná v každom diele a sprevádza ho od ukončenia štúdií na Krakovskej akadémii výtvarného umenia až dodnes. Takýto kvalitný kresebný základ umožňuje Kweclichowi reagovať na množstvo inšpirácií z každodenného života. Rovnako odvážne sa tematicky pustí do portrétu, figurálnej, animálnej alebo krajinnej kompozície.

 

Milan Sokol   RE - CYKLUSNázov výstavy: Milan Sokol   RE - CYKLUS

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK

Miesto konania:  Veľká výstavná sieň Župného domu v Dolnom Kubíne

Koncepcia výstavy: Milan Sokol, Eva Ľuptáková

Kurátorka  výstavy: PhDr. Eva Ľuptáková

Vernisáž: 16.01.2020 o 16.30 hod.

Hudobný hosť: Hana Kopecká, violončelo

Termín výstavy: 16.01. – 29.03.2020

Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod.

    

Milan Sokol (narodený v roku 1952 v Banskej Bystrici) slovenský maliar, grafik, pedagóg a vysokoškolský profesor je absolventom Katedry grafiky na Akadémii výtvarných umení v Krakove (diplom v ateliéri prof. Witolda Chomicza a prof. Franciszka Bunscha).  Je autorom niekoľkých desiatok samostatných výstav. Zúčastnil sa na viac ako 80 medzinárodných výstavách v 23 krajinách sveta a na početných open - air a sympóziách týkajúcich sa grafických diel. V rokoch 1996 - 2018 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy (dnes Katedre výtvarnej kultúry) Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v 2013 bol hosťujúcim profesorom na Pedagogickej univerzite v Krakove,  roku 2008 inauguroval na AKU v Krakove, 15.11.2008 vo Varšave mu bol udelený titul profesor.

V Oravská galéria predstavuje rozsiahlu kolekciu diel zo série Re - cyklus, ktorej sa autor intenzívne venuje od druhého decénia nového tisícročia. Materiál týchto obrazov je hliník z použitých obalov.  Technika pletenia vytvára efekt pulzujúcich tkanín, viacfarebných koláží a amorfných mozaík.

Číslo akcie: 18628

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín (Žilinský kraj)

Vincent Hložník — Strhujúce príbehy

od 23.1.2020 do 15.3.2020

DuoAccosphere v Tatranskej galériíNázov výstavy: Vincent Hložník — Strhujúce príbehy

Trvanie výstavy: 23.1.2020 – 15.3.2020

Vernisáž: 23.1.2020 o 17.00

Kurátorky výstavy: PhDr. Milan Mazúr

Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12

Spoluorganizátori: Považská galéria umenia v Žiline

 

Hudobný hosť: duo Accosphere - Alena Budziňáková & Grzegorz Palus

 

 

Tatranská galéria v Poprade pripravila pri príležitosti 100. výročia narodenia maliara, grafika, pedagóga a národného umelca Vincenta Hložníka rovnomennú výstavu Vincent Hložník k 100. výročiu narodenia. Prevažnú časť tvoria diela zo zbierky Považskej galérie umenia v Žiline, ktorej rodina výtvarníka venovala v roku 2009 niekoľko stoviek diel, ďalej dielami z depozitu TG, a zároveň niekoľkými rannými dielami zo súkromnej zbierky a návrhmi vitráží z farského archívu v Poprade.

 

Hudobný hosť vernisáže:

Duo Accosphere – akordeonisti Alena Budziňáková (SK) a Grzegorz Palus (PL), ktorý je pedagógom na Hudobnej univerzite Fryderyka Chopina vo Varšave. Unikátne medzinárodné akordeónové duo spája vo svojej umeleckej tvorbe dve rôzne tváre súčasného koncertného akordeónu. Ich rozsiahly repertoár obsahuje skladby rôznych žánrov a období, cez barok až po súčasnosť. Komorné zoskupenie vzniklo v roku 2011, a odvtedy sa predstavilo na viac ako sto koncertoch a festivaloch v Európe i Ázii. 

Číslo akcie: 18679

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Tatranská galéria, Poprad (Prešovský kraj )

GMM - program február 2020

od 1.2.2020 do 29.2.2020

GMMNIETO MAJSTRA NAD KOVÁČA...

VÝVOJ KOVÁČSKEHO REMESLA V GEMERI-MALOHONTE

10. 12. 2019 - 19. 3. 2020

 

 

Výstava predstaví vývoj kováčskeho remesla v Gemeri-Malohonte. Prostredníctvom fotografií, trojrozmerných artefaktov a sprievodných textov sa návštevník zoznámi s tradíciou tohto kovospracujúceho remesla, ako jedného z najstarších odvetví ľudskej činnosti. Výstava sa zameriava na prezentáciu kováčskeho náradia, technológií, prácu vo vyhni, no i na sociálne a spoločenské postavenie kováča v dedinskom či mestskom spoločenstve. Vystavené sú keltské zbrane a nástroje z pohrebiska objavného pri obci Drňa, nástroje a zbrane z obdobia vrcholného a neskorého stredoveku, ale aj železné nálezy (sekery, motyka, torzo meča, železné okutie rýľa a pod.) objavené na bývalom komitátnom hrade Gemer, ktoré pravdepodobne pochádzajú z inventára stredovekej kováčskej dielne prevádzkovanej na tomto hrade. Prezentované je vybavenie kováčskej vyhne spolu s výrobkami a prácou dedinských kováčov, ktorá bola v 19. a v prvej polovici 20. storočia zameraná najmä na výrobu a opravy poľnohospodárskeho a remeselného náradia, zhotovovanie kovania vozov, kočov, saní, na výrobu podkov, náhrobných krížov, rôznych pracovných nástrojov, prípadne sa venovali ich opravám. Časť výstavy je venovaná aj práci rómskych kováčov.

 

POTÁPAČSKÉ HODINKY ZO ZBIERKY PETRA FERDINANDYHO

A HISTÓRIA MERANIA ČASU POD VODOU

12. 2. - 29. 3. 2020

vernisáž výstavy - 12. 2. o 15.00 hod.

 

Výstava návštevníkom predstaví viac ako 240 kusov potápačských hodiniek zo zbierky Petra Ferdinandyho z Revúcej (potápač, inštruktor potápania, zberateľ, znalec problematiky potápania), pôvodného vlastníka zbierky historickej potápačskej techniky, ktorá je v súčasnosti v správe Gemersko-malohontského múzea. Súčasťou výstavy je tiež načrtnutie vývoja merania času pod vodou. Potápačské hodinky majú osobité postavenie medzi hodinkami. Extrémne podmienky (tlak vody, slané prostredie morskej vody, zhoršená viditeľnosť a podobne), pre ktoré sú určené, ich odlišujú kvalitou spracovania, osobitým dizajnom, istými funkčnými a konštrukčnými osobitosťami, od bežných hodiniek. O mnohom vypovedá skutočnosť, že práve potápačské hodinky sú súčasťou výstroje špeciálnych jednotiek armád mnohých krajín na svete. Nie náhodou aj československé legendárne potápačské hodinky Prim Orlík boli vyvinuté pre špeciálne jednotky Československej ľudovej armády (predovšetkým pre potápačov) v polovici 60. rokov 20. storočia. Týmito hodinkami výstava začína. Výstava naznačuje vývoj a podoby potápačských hodiniek a je pomyselne zakončená švajčiarskymi Luminox Navy Seal, ktoré už desaťročia využívajú napríklad špeciálne jednotky námorníctva Spojených štátov amerických, ale i iných krajín sveta.

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

20. 2. - 19. 3. 2020

 

Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota s tematikou vesmíru. Odborná porota vyhodnotí a v čase vernisáže odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Výstavu každoročne pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote.

 

DARY LÁSKY

19. - 20. 2. 2020

19. 2. 2020 o 16:00 hod.

 

Dary lásky - prednáška venovaná prejavom lásky v tradičnej ľudovej kultúre (Mgr. Ľudmila Pulišová a Mgr. Martina Oštrom Mareková) 20. 2. 2020 o 16:00 hod. Medovníkové srdce - prezentácia spojená s tvorivou dielňou (vhodné pre deti od 5 rokov).

 

Účasť je nutné nahlásiť vopred (kontakt: Martina Oštrom Mareková, marekova@gmmuzeum.sk, 047/56 32 741) VSTUPNÉ: 1 €, deti do 6 rokov zdarma

 

PREDMET MESIACA

FORMY NA PREDTLAČ  VYŠIVKY

 

predmet mesiacaV zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea sa nachádza 110 kusov drevených foriem používaných na predtlač výšivky. Ich veľkosť je rôzna, v závislosti odrozmerov ornamentu, pričom najmenšia forma má dĺžku 1,5 cm, najväčšia 13 cm. Motívy na nich majú podobu jednak rastlinných ornamentov – kvietkov, lístkov, úponkov, no na viacerých sú tiež ornamenty geometrické, najmä poloblúky, krúžky a špirály. Pomerne veľkú skupinu tvoria formy na monogramy, ktoré majú podobu väčšinou jedného dekoratívne tvarovaného veľkého tlačeného písmena. Vyšívanými monogramami boli v mnohých prípadoch značené textílie, ktoré si dievčatá pripravovali ako súčasť svojej svadobnej výbavy. Drevené formy používané na predtlač výšivky sú súčasťou zbierkového fondu múzea pomerne krátko. Prvé dve, pochádzajúce z Hnúšte, boli získané v roku 2006 a 2010. Veľkú zbierku foriem v počte 108 kusov múzeum získalo v roku 2019.

Boli používané v Tisovci, v rodine Anny Čipkovej, rod. Holkovej (1894 – 1978). Pre výšivku na Slovensku je príznačná pestrá škála ornamentov, odrážajúcich vzájomné vplyvy domáceho a zahraničného prostredia. V priebehu 2. polovice 19. storočia sa pomôckou pri vyšívaní stali, popri množstve tlačených vzorníkov, tiež drevené formy slúžiace na predtlač výšivky. Formy majú podobu drevených hranolov nepravidelného tvaru, do ktorých vrchnej plochy sú vbité tenké pliešky ohýbané do tvarov jednotlivých ornamentov. Tie sa namáčali do indigovej farby a otláčali na tkaninu pripravenú na vyšívanie. Dané formy zhotovovali na objednávku remeselníci, v neskoršom období ichbolo možné kúpiť tiež v galantérnych obchodoch. Predtláčali sa pomocou nich ornamenty na ženské spodné košieľky, nočné košele, obliečky na vankúše, periny, na obrusy, obrúsky, uteráky, či utierky. Predtlačený motív sa následne vyšíval rôznymi typmi stehov, ako plný plochý, stonkový, krížikový, retiazkový...

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Číslo akcie: 18712

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5, Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj )

FEBRUÁR v Galérii umelcov Spiša

od 1.2.2020 do 29.2.2020

GUS február 2020Február – viac dní, viac umenia! Galéria umelcov Spiša pripravila na mesiac február ponuku umenia viacerých druhov i žánrov: výtvarné workshopy pre školy a kreatívny ateliér pre znevýhodnenú skupinu žien a verejnosti Ženy on line 8, prednášku z cyklu Orbis Pictus / Rozhovory o umení, koncert slovenského pesničkára Jana Svetlana Majerčíka a prehliadku filmovej tvorby CINEAMA, organizovanú Spišským osvetovým strediskom. V ponukovom balíku výstavných projektov sa okrem stálych expozícií nachádzajú aj aktuálne výstavy Sacrelacrum / Sacral Elementum IV., Imrich Svitana ‒ Vertikály a modifikovaná repríza výstavy Top Akvizície 2017 – 2018.

Pripravené sú aj Dlhé dni s umením, kedy sprístupňujeme všetky výstavy pre verejnosť do 19.00. Do programového portfólia pridávame Komentované prehliadky aktuálnych výstav s kurátormi pre vopred nahlásené skupiny.

Začiatkom mesiaca v nedeľu, 9. 2. v čase 13.00 – 15.30 prebehne NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR pod patronátom galerijnej lektorky Mgr. Anny Timkovej, ktorý je súčasťou špeciálnych nedeľňajších programov určených pre rodiny s deťmi. Dielňa Maľovaný obrus je koncipovaná k prebiehajúcej výstave Sacrelacrum / Sacral Elementum IV. Účastníci budú maľovať akrylovými farbami na plátno vybrané motívy.

Ďalšie kolo výtvarného workshopu ŽENY ON LINE 8: Veduty mesta uvedieme počas valentínskeho piatku, 14. 2., v čase 16.00 – 19.00. Účastníčky tvorivej dielne si pod vedením lektorky – galerijnej pedagogičky Mgr. Anny Timkovej, zhotovia obrázky vrstvením hodvábneho papiera s tematikou pamiatok UNESCO.

Umelecký dialóg reflektujúci aktuálnu výstavu Imrich Svitana ‒ Vertikály v programe ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: IMRICH SVITANA sa uskutoční v stredu, 19. 2., v čase 17.00 – 19.00. Beseda s „umelcom Spiša“ bude spojená so slide-show a komentovanou prehliadkou výstavy. Súčasťou programu je uvedenie krátkeho dokumentárneho filmu v réžii Márie Vašicovej.

Počas galerijnej stredy, 19. 2., v čase 19.00 – 20.30 prebehne ďalší KONCERT V GALÉRII. Slovenský pesničkár Jano SVETLAN Majerčík nám v autorskej tvorbe zaspieva o tom, čo vidí, počuje a najmä cíti.

 

Milovníkov filmu potešíme programom 28. ročníka regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionál-nej filmovej tvorby CINEAMA, ktorá sa bude konať v stredu, 26. 2., v čase 16.30 – 21.00. Projekt sa realizuje v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom.

 

Vo februári máme hneď tri DLHÉ DNI S UMENÍM – a to v piatok, 14. 2. a v stredy, 19. 2. a 26. 2., kedy je galéria pre verejnosť otvorená v čase 9.00 – 19.00. Sprístupnené budú všetky výstavy a a stále expozície: aktuálne výstavy Sacrelacrum / Sacral Elementum IV. (z cyklu Téma), profilová výstava Imrich Svitana: Vertikály (z cyklu Profily) a znovu sprístupnená výstava Top akvizície 2017 ‒ 2018 (z cyklu Zbierka). Stála expozícia Jozef Hanula pripomína život a dielo spišského výtvarníka, Terra Gothica prezentuje diela zo zbierky s gotickou tematikou.

 

Komentované prehliadky aktuálnych výstav s kurátormi máte možnosť rezervovať 1 deň vopred pre skupiny o minimálnom počte 3 záujemcov telefonicky alebo majlom. V termíne 17. 2. – 21. 2. 2020 sa popoludní v čase 16.00 do 19.00 zameriame na interpretáciu výstavy Sacrelacrum / Sacral Eelementum IV.

Číslo akcie: 18711

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI (Košický kraj)

Tatranská galéria - február 2020

od 1.2.2020 do 29.2.2020

Vincent Hložník  Strhujúce príbehyTatranská galéria - Elektráreň

VÝSTAVY

Vincent Hložník  Strhujúce príbehy

Rozsiahla výstava (maľba, kresba, grafika) jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov, obohatená o návrhy vytráží pre Konkatedrálu sedembolestnej Panny Márie v Poprade, vystavené po prvýkrát. Diela zapožičali PGU Žilina, súkromí zberatelia a RKF Poprad.

Výstava potrvá do 15.marca 2020

 

Lego v galérii

Veľká výstava kolekcií lega s možnosťou aktívnej hry pre rodiny s deťmi vo vytvorenej herni priamo v priestoroch galérie v spolupráci so spoločnosťou Bricklandia.

Od 26.januára do 22.marca 2020

 

STÁLA EXPOZÍCIA

Odkryté hodnoty app

Vynovená stála expozícia s použitím aplikácie 130 diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 80-tich autorov.

 

TATRANSKÁ GALÉRIA – ARTKLUB

ANJEL VIANOC 2019

Výstava detskej výtvarnej tvorby, z celoslovenskej súťaže

Výstava potrvá do 1. marca 2020

 

INÉ PODUJATIA

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE

Termín: 23. februára 2020 od 14.00 h – 16.00 h

Miesto: TG Elektráreň v Poprade

 

VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEC

VÝSTAVY

Martin Činovský - Monumentalita miniatúry

Výber z tvorby výtvarníka, grafika a rytca Martina Činovského, tvorcu prvej slovenskej poštovej známky (1993), priekopníka techniky oceľorytiny, šíriteľa poštovej a známkovej grafiky. Výstava predstaví rytecký prepis prírodných artefaktov prostredia Vysokých Tatier, regiónu Spiša.

Výstava potrvá do 8. marca 2020

 

STÁLA EXPOZÍCIA

Tatry v umení

Kolekcia vybraných diel zo zbierok Tatranskej galérie predstavuje krajinomaľbu s tematikou Vysokých Tatier v tvorbe výtvarníkov spätých s dedičstvom našich veľhôr

 

GALÉRIA FERDINAND KATONA

Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi

 

Zmena programu vyhradená

Číslo akcie: 18680

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Tatranská galéria, Poprad (Prešovský kraj )

FAŠIANGOVÁ KOMPÁNIA

od 2.2.2020 do 29.3.2020

FAŠIANGOVÁ KOMPÁNIANázov výstavy: FAŠIANGOVÁ KOMPÁNIA

                          z cyklu „Pohľady do zbierok“

Miesto konania: Oravská galéria, Župný dom, Dolný Kubín, výstavný a edukačný priestor, 1. poschodie

Trvanie výstavy: 2.2. – 29.3.2020

Otvorené: UT – NE, 10.00 – 17.00 hod.

 

Oravská galéria opäť ponúka návštevníkom nahliadnutie do svojich bohatých zbierok, tentoraz predstaví diela s fašiangovou tematikou od autorov Vladimíra Kompánka, Jula Považana, Františka Turcsányiho, Michala Škrovinu, Alžbety Korkošovej, Dušana Benického, Štefana Branického, Ondreja Macka, Štefana Siváňa. Výstava Fašiangová kompánia je nainštalovaná vo výstavnom a edukačnom priestore na 1. poschodí v Župnom Dome v Dolnom Kubíne od 2. februára do 29. marca 2020.

Číslo akcie: 18710

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Oravská galéria, Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín (Žilinský kraj)

Lokácia:

Slovenská republika
Kalendár akcií:

Partneri:

Aj vďaka vám sme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Druh akcie:


Fotosúťaž:

Zimná krajina

1. 1. – 29. 2. 2020
1. cena:
Dve voľné vstupenky na prednášku projektu Cestovateľské kino
2. cena:
Celoročné poistenie ALPENVEREIN od Hory.sk
3. cena:
kniha Zimný hrebeň Tatier od vydavateľstva Tatrica.sk
1. cena redakcie:
Fantastický pobyt pre 2 osoby na 3 dni v rodinnom hoteli Solisko**** s výhľadom na Štrbské pleso, raňajkami, večerou a neobmedzeným vstupom do wellness
2. cena redakcie:
Skialpinistický knižný balíček od Hory.sk
3. cena redakcie:
Darčeková kazeta VINCENTKA

Aktuality:

27.2.2020
Udržateľná architektúra – to je téma festivalu o staviteľstve, ktoré je ohľaduplné k životnému prostrediu. Na brnianskom výstavisku sa v pavilóne V do soboty 29. februára stretnete s projektami budúcnosti, ktoré sú zamerané na udržateľnú architektúru.
26.2.2020
Jeden zo svetovo najznámejších cestovateľských bedekrov zostavil rebríček desiatich krajín sveta, ktoré by ste rozhodne mali v roku 2020 navštíviť. Ich prehľad vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.
25.2.2020
Každý, kto tieto najvyššie české hory miluje, isto uvíta obrazového knižného sprievodcu po známych, ale aj úplne zabudnutých kútoch Krkonôš.
Archív aktualit

Do osobitej pozornosti:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia nájdete TU.

Pridajte sa a súťažte!

Každý týždeň na facebooku nová súťaž o hodnotné ceny!

Krajina mesiaca - UKRAJINA:

Najčítanejšie články:

Mobilná aplikácia :

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone 

 

Interaktívne katalógy:

Ďakujeme:

Google hodnotenie

dnes:štvrtok 27. 2. 2020
sviatok:Alexander
dnes:
štvrtok 27.2.
4 °C
zajtra:
piatok 28.2.
5 °C