www.infoglobe.sk » Zaujímavé miesta » Banská Štiavnica – strieborné mesto

Banská Štiavnica – strieborné mesto

Publikované: 23.7.2009
Banská Štiavnica (48°26´04,44´´ N , 18°51´01,83´´E ), – mesto zapísané do zoznamu UNESCO, ležiace v centre Štiavnických vrchov. Rozloha 46,7 km2, obyvateľov (2007) 10 640. Jedno z najkrasjších a zároveň aj najstaršie slovenské mesto. Plným právom patrí od roku 1993 do svetového dedičstva UNESCO.

Kostol sv. Kataríny    Banská Štiavnica    Synagóga  

      Na území mesta a v jeho blízkom okolí sa nachádza mnoho architektonických i technických pamiatok viažucich sa k ťažbe drahých kovov. Ryžovanie a ťažba sa tu prevádzkovali od nepamäti. Usudzuje sa, že s „ťažbou“ začal už ľud doby kamennej. Aj keď v tej dobe sa jednalo o kameň na výrobu mlatov, sekier či kamenných klinov, ktorých výroba je doložená archeologickými nálezmi.

     V dobe bronzovej tu bolo rozšírené osídlenie. Kelti región osídlili na prelome 3. a 2. storočia p. n. l. Tí už preukázateľne ryžovali zlato z okolitých riečok. Okolo Banskej Štiavnice sa spolu so zlatom a striebrom nachádza tiež železná ruda. A vďaka jej spracovaniu tu nachádzame už aj trvalé osídlenie tejto krajiny. Keltov vystriedali Galovia, ale ťažiť a spracovávať rudu a drahé kovy neprestali.Banská Štiavnica

Intenzívna banská činnosť sa predpokladá ku koncu 12. stor. a prvé písomné pamiatky sú z 13. stor. Mestské privilégium – zakladacia listina – bola mestu Banská Štiavnica udelená okolo roku 1243 - 44 kráľom Bélom IV. (1235 -1270). Pri požiari r. 1466 však toto mestské právo zhorelo. Najstaršou je teda 2. mestská kniha s obnoveným právom mestským aj baníckym. V ňom sú zapísané slobody, výsady či tresty mešťanov a obyvateľov mesta.

     V centre nájdeme čiastočne  zachované mestské opevnenie napr. s Piargskou bránou a so Starým zámkom v dnešnej podobe zo 16. stor. Románska bazilika z 13. stor. a niekoľko gotických kostolov. Na námestí stoja renesančné meštianske domy s radnicou a vzhliadajú cez barokový morový stĺp z 18. stor. k Novému zámku zo 16. stor.  

  Banská Štiavnica   Mnoho poučení je ukrytých v Slovenskom Baníckom múzeu, ktoré má aj prírodné, vonkajšie a podzemné expozície. Jeho mestská časť sídli v sídle hornickej komory v tzv. Kammerhofe zo 16. storočia. Kammerhof je bývalé sídlo banskej komory a hlavného banského – grófskeho úradu, ktorý mal na starosti bane, huty a mincovne z celého stredného Slovenska. Vznikol prepojením niekoľkých meštianskych domov. V priebehu storočí sa podľa potreby prestavoval a sú tu tak vidieť rôzne stavebné slohy aj sláva a bohatstvo banskej komory a mesta.

Banská Štiavnica      V okolí je mnoho technických pamiatok na dobu ťažby drahých kovov. Nájdeme tu množstvo štôlní, šachiet a umelých vodných nádrží – tajchov, ktoré zabezpečovali energiu na pohon banských strojov používaných na čerpanie vody zo zaplavených podzemných šácht aj na úpravu vyťaženej rudy. Tento veľmi dômyselný systém z 18. stor. slúžil ako vzor aj pre iné banské revíry na celom svete. Dnes už neslúžia na ťažbu drahých kovov. Napriek tomu ostali zachované a slúžia na rekreáciu. Napr. jazero Rozgrund z r. 1744 - 1745 s 30m vysokou sypanou hrádzou, dlhou 125m a širokou na korune 6m zadržuje 576 000 m3 vody. Od roku 1919 sa stalo zásobárňou pitnej vody pre celé mesto.

     Starý zámok je renesančná protiturecká pevnosť. Po porážke uhorských vojsk pri Moháči 1 (1526) a po obsadení Budínu Turkami vzniklo nebezpečenstvo ďalšieho rozšírenia tureckého územia smerom k zlatým baniam stredného Slovenska. Banské mestá sa museli pripraviť na obranu. Vzniklo mohutné opevnenie celej Banskej Štiavnice, do ktorého bola zahrnutá aj stavba Starého zámku. Ten sa stal strediskom obrany.

     Pôvodnému románskemu trojlodiu baziliky nechali mešťania zbúrať strop nad hlavnou loďou a Starý zámoktým vytvorili nádvorie. Celý komplex sa obohnal dôkladnou hradbou. Vo vnútri vzniknutého hradu zostala kaplnka sv. Michala, slúžiaca ako karnárium 2. Pri vchode sa umiestnila hradná veža. Takto vzniknutá mestská pevnosť slúžila ako zbrojnica aj ako kasárne mestskej posádke. Do dnešných dní zostala zachovaná v pôvodnej podobe. Bašta zo 14. stor., nazývajúca sa „Himmelreich" slúžila ako mučiareň a väzenie. Nový zámok

      Aj Nový zámok patrí do systému protitureckého opevnenia. Mohutná, štvorboká, strážna veža, so štyrmi nárožnými baštami bola postavená v r. 1681 na návrší a stala sa tak dominantou mesta. Do r. 1848 bolo okolo rozmiestnených 21 diel a zároveň sa tu uchovával strelný prach. Z veže sa bitím na zvon oznamovala celá hodina a trúbením štvrťhodina. V súčasnej dobe je vo vnútri expozícia protitureckého odboja.

     Banský čas sa odpočítaval v dvojposchodovej renesančnej veži zvanej „Klopačka“. Odtiaľ sa baníkom klepaním oznamoval čas fárania. Klepalo sa aj pri iných banských slávnostných príležitostiach, alebo samozrejme aj pri pohreboch a požiaroch.

     Ďalšou z dominánt mesta je Kalvária, postavená v r. 1751. Ide o komplex sakrálnych stavieb začínajúcich od dolného kostola až na vrch „Scharfenberg", kde stojí horný kostol. Jeho hlavná oválna loď stojí medzi štyrmi hranatými vežami. Tvorí tak veľmi pekný protipól k Novému zámku.Banská Štiavnica

     Dnešný návštevník Banskej Štiavnice tak môže na pomerne neveľkom území nájsť veľké množstvo prekrásnych stavebných pamiatok. Môže sa zoznamovať s históriou krajiny prechádzajúcej – vďaka bohatstvu drahých kovov – neustálym zápasom o tieto poklady. Králi proti kráľom, šľachtici proti šľachticom aj obyčajný ľud „robotnícky“ napr. proti mešťanom. V dnešnej dobe je tu pokoj. A len pamiatky pripomínajú storočné zápasy a um našich predkov.

      Ale dnešná Banská Štiavnica nežije len históriou a spomienkou na doby minulé. Ponúka aj množstvo kultúrnych a spoločenských udalostí,  ako príklad môžu poslúžiť „Salamandrové dni“, každoročné mestské slávnosti, pripadajúce na druhý víkend v septembri. Patrí k nim „salamandrový sprievod“, sprievod pohybujúci sa večer za svitu faklí a baníckych kahanov a vlniaci sa od jednej strany cesty k druhej. Býva v ňom okolo 600 ľudí. V roku 2009 je sprievod v piatok 11.9.09 od 19:00 do 21:00. Cez víkend je hudobný festival, jarmok, súťaže pre deti aj súťaž v pretláčaní rukou „Grand Prix Salamander“, atď.

Banská Štiavnica

     Začiatkom septembra sa konajú aj „Dni sv. Huberta“. Sú určené nielen pre poľovníkov. Môžete sa tu zúčastniť napr. ME vo vábení jeleňov a inej zveri, súťaže v streľbe z historických zbraní a z kuše, hádzania flinty do žita, atď.

Alebo v dňoch 24. - 26.7. 2009 je možné navštíviť už 10. ročník festivalu vážnej hudby. V kostolných priestoroch, napr. v kostole sv. Kataríny, znie klasika aj jazz neuveriteľne pôsobivo. Mesto usporadúva letný filmový festival, jazzový festival a ďalšie kultúrne akcie.

Banská Štiavnica
 

1Bitka pri Moháči - 29. augusta 1526. Tú Ľudovít Jagelovský, kráľ uhorský a český prehral. Protivníkom mu bol Sulejman I. Turci potom obsadili Budín, hlavné Uhorské mesto a tým aj celú oblasť. Pri ústupe sa kráľ Ľudovít utopil v močiaroch a s ním vymrela česko-uhorská dynastia Jagelovcov. Uvoľnilo sa miesto Habsburgovcom,  ktorí sa stali jedným z najvýznačnejších kráľovských rodov na ďalšie storočia. Tým sa podarilo Turkom porážku vrátiť až za 150 rokov.

Najskôr v bitke pri Viedni (1683) utrpela turecká armáda, obliehajúca Viedeň porážku od spojených ríšskych, habsburských, poľských a litovských vojsk porážku. Potom v bitke pri Magyharsány (1687) – (II. bitke pri Moháči) – boli úplne porazené aj ďalšie turecké oddiely Salujmena paši. Koniec tureckej rozpínavosti nastal o 10 rokov neskôr, kedy v bitke pri Zente r. 1697 porazil Eugen Savojský sultána Mustafu II. a ten sa musel stiahnuť z Uhorska aj Sedmohradska.

2cintorínska kaplnka na ukladanie zosnulých, v podzemí je kostnica.

 

text spracoval: Kucka Oliver

foto: Wikimedia Commons, Izmaelt, Pudelek,č.1, č.2, č.3, č.4, Madboy74, Juloml, Civertan Daniel Skreno, č.1, ckorica

späťDiskusia k článku (0)


Súvisiace články

Banská Štiavnica: Haraburdy 2020 + pozvánka na Salamandrové dni
Publikované: 9.9.2020
Máte doma fúru nepotrebných vecí? Tak ich doneste na bazár Haraburdy 2020, ktorý sa uskutoční 11. a 12. septembra 2020 v banskoštiavnickom Kammerhofe - Dielničke.

SR, Svätý Anton – nielen poľovnícka obec
Publikované: 11.12.2016
V malebnej oblasti Štiavnických vrchov len pár kilometrov od v UNESCO zapísanej Banskej Štiavnice sa nachádza obec Svätý Anton, spájaná už od nepamäti s poľovníctvom. My ju dnes navštívime a poodhalíme čo-to z jej histórie a zaujímavých miest.

SR, Kremnica – turistika, ako sa patrí
Publikované: 5.10.2016
Po tom ako sme si minulý týždeň predstavili mesto Kremnica, sa vydáme aj na spoznávanie jeho okolia. Možností na turistiku je hneď niekoľko. Môžete sa vybrať na Kremnický štít, Ihráč, Žiar či do neďalekých Kremnických baní. Ale my sme si za svoj cieľ vybrali Tri kríže, Skalku, Krahule a v neposlednom rade aj návštevu pomerne novej rozhľadne.

SR, Kremnica – mesto humoru a mincí
Publikované: 28.9.2016
Vydajte sa spolu s nami na stredné Slovensko, presnejšie do okresu Žiar nad Hronom, kde navštívime kráľovské banské mesto – Kremnicu. Mesto, kde sa kedysi ťažilo zlato i striebro a kde dodnes existuje mincovňa, ktorá sa zaraďuje medzi najstaršie neustále fungujúce podniky na svete.

SR, Banská Bystrica – stredoslovenský klenot
Publikované: 18.5.2016
Mesto preslávené banskou minulosťou, ale aj Slovenským národným povstaním, tak by sme mohli v krátkosti charakterizovať Banskú Bystricu. Jej história je už od nepamäti spätá s ťažbou nerastov, predovšetkým striebra a medi.

SR, Banská Štiavnica: starobylá kráska v lone prírody – VIDEO
Publikované: 27.6.2017
Vydajte sa prostredníctvom nášho dnešného videočlánku na spoznávanie Štiavnického regiónu, ktorého pomyselným kultúrnym, historickým a spoločenským centrom je Banská Štiavnica.

SR: Morové stĺpy - kamenní svedkovia víťazstva nad epidémiami III. (1)
Publikované: 5.7.2020
Stredoslovenské banské mestá prekvitali vďaka ťažbe drahých kovov. Nadobudli značný majetok, čo sa podpísalo aj na ich architektúre. Obdobia poznačené morovými epidémiami priniesli na ich námestia morové stĺpy, ako symboly vďaky. Na ich výstavbe sa vôbec nešetrilo, vďaka čomu sú monumentálne. Dnes sa vydáme po mestách, v ktorých útrobách boli skryté ložiská striebra i zlata a nebáli sa prejaviť vďačnosť za ukončenie epidémie.

SR, Morové stĺpy - kamenní svedkovia víťazstva nad epidémiami II. (2)
Publikované: 28.6.2020
Dnes sa spoločne vydáme za spoznávaním trojičných stĺpov na Slovensku. Našou prvou zastávkou bude Bratislava, ktorá zažila nejednu morovú epidémiu. Pamätníkmi na tieto udalosti sú viaceré stĺpy.

SR: Naj infocentrum Slovenska
Publikované: 27.12.2019
Tento rok sa uskutočnil prvý ročník ankety o NAJ infocentrum Slovenska, do ktorej sa zapojili všetci členovia Asociácie informačných centier Slovenska (AICES).

SR, Banská Štiavnica na starých pohľadniciach
Publikované: 3.1.2018
Jedno z najkrajších slovenských baníckych miest – Banská Štiavnica je unikátna nielen svojou architektúrou, históriou, ale aj neopakovateľnou atmosférou. Jej romantické uličky a malebné zákutia priam lákajú k objavovaniu sveta z čias dávno minulých.

GMM ziskalo ocenenie
Publikované: 31.8.2017
7. septembra 2017 získalo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 v kategórii Akvizícia za akvizíciu rozsiahlej zbierky potápačskej techniky Petra Ferdinandyho z Revúcej. Cenu prevzala PhDr. Oľga Bodorová, riaditeľka múzea spolu s Petrom Ferdinandym.

Rimavská Sobota: výstava Skryté krásy divokej prírody
Publikované: 8.4.2016
V priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote prebieha atraktívna výstava skrytej krásy divokej prírody, ktorú si návštevníci môžu pozrieť do 30. apríla 2016.

Revištské Podzámčie: nový Zveropark
Publikované: 6.4.2016
Okres Žarnovica má novú atrakciu nielen pre dospelých, ale hlavne pre deti. Je ňou nový Zveropark v Revištskom Podzámčí.

Lipovany: Otvorenie turistického chodníka
Publikované: 20.5.2015
Všetci nadšenci turistiky sa môžu tešiť na slávnostné otvorenie novej trasy, ktorej dĺžka bude úctyhodných 24 km a ponúkne zaujímavú prechádzku po krajine nazývanej aj ako „Pompeje praveku“ na juhu Slovenska.

Víglaš: Žigmundov jarmok na zámku
Publikované: 1.5.2015
Na Zámku Vígľaš bude v nedeľu 3. mája vládnuť atmosféra stredoveku. Vrátite sa do obdobia vlády uhorského a neskôr českého kráľa a rímsko-nemeckého cisára Žigmunda Luxemburského (1368-1437), ktorý pôsobil aj na Vígľašskom panstve.

SR, Banská Štiavnica: najimpozantnejšia kalvária v strednej Európe
Publikované: 30.4.2015
V samotnom srdci Slovenska sa rozprestiera jedno krásne historické a v UNESCO zapísané mestečko, do ktorého dnes nasmerujeme naše kroky. Je ním jedinečná Banská Štiavnica, ktorá sa preslávila nielen bohatou banskou minulosťou, ale aj významnými pamiatkami.

Banská Štiavnica: Zimomravenie 2015
Publikované: 16.2.2015
V poradí už 6. ročník festivalu Zimomravenie sa uskutoční v dňoch od 17. do 22. februára 2015 v UNESCU zapísanej Banskej Štiavnici a ponúkne návštevníkom rôznorodý program i dobrú náladu.

Sliač: Medzinárodné letecké dni SIAF 2014
Publikované: 27.8.2014
Desaťtisíce návštevníkov sa aj tento rok môžu tešiť na Medzinárodné letecké dni SIAF 2014, ktoré sa uskutočnia v dňoch 30. a 31. augusta 2014 na leteckej základni Sliač.

SR: Kremnické gagy 2014
Publikované: 25.8.2014
Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je jedinečná medzinárodná prehliadka kultivovaného humoru, nezávislej satiry a zábavnej recesie s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa už po 34. krát bude konať v meste Kremnica.

Banská Bystrica: Barborská púť
Publikované: 16.4.2014
V priebehu troch najbližších rokov sa bude v Banskobystrickom kraji realizovať zaujímavý projekt, ktorého cieľom je návštevníkom regiónu sprístupniť významné banské, religiózne a kultúrne pamiatky či unikátne prírodné krásy.

Vyhne: Obnova turistických chodníkov
Publikované: 23.2.2013
Klub slovenských turistov Vyhne sa postaral o obnovu a značenie turistických chodníkov v pohorí Vtáčnik a v Štiavnických vrchoch. Projekt bol realizovaný v rámci grantového programu Živé chodníky.

SR: Cesta od striebra po šperk
Publikované: 28.6.2012
Slovensko je krajina bohatá nie len na prírodné krásy, ale aj na nerastné bohatstvo ukryté v útrobách nejednej malebnej dedinky či mesta. Medzi tie najznámejšie dozaista patria banské mestá Kremnica, Banská Štiavnica či obce Špania Dolina a Hodruša - Hámre.

Banská Štiavnica: Mestský múr je pýchou mesta
Publikované: 12.4.2011
Banská Štiavnica patrí k najkrajším a historicky najzaujímavejším mestám Slovenska. Ešte v roku 1993 bolo jej historické jadro spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

BB kraj: sedem divov
Publikované: 23.1.2011
Banskobystrický kraj vyhlásil v máji minulého roku anketu, ktorá mala dve kolá. V nich 2700 hlasujúcich rozhodlo o siedmich divoch BBSK.

Maďarsko: Turizmus bez hraníc: Železná cesta
Publikované: 11.10.2010
Poznávať najzaujímavejšie lokality východného Slovenska a severovýchodného Maďarska umožňuje spoločný projekt maďarsko-slovenskej spolupráce pod názvom Turizmus bez hraníc, ktorý spolufinancoval Európsky fond regionálneho rozvoja. Jedna z jeho trás sa nazýva Železná cesta.

Valaská: 44. Festival dychových hudieb
Publikované: 27.5.2015
V poradí už 44. ročník festivalu dychových orchestrov s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v obci Valaská pri Brezne v sobotu 6. júna 2015.

Detva: Folklórne slávnosti pod Poľanou 2015
Publikované: 1.7.2015
V amfiteátri ľudovej kultúry v Detve sa uskutoční v dňoch 10. až 12. júla 2015 jubilejný 50. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou. Tento medzinárodný sviatok folklóru a tradície patrí k jedným z najúspešnejších podujatí na Slovensku.

SR, Banská Bystrica – pamätník SNP
Publikované: 31.3.2016
V srdci krajiny pod Tatrami, za ktoré je považované mesto Banská Bystrica, sa nachádza jeden z najvýznamnejších pamätníkov Slovenska, ktorého úlohou je pripomínať obdobie druhej svetovej vojny a vzdoru Slovákov proti fašizmu.

Hriňová: Zimná furmanská súťaž
Publikované: 10.1.2016
V sobotu 30. januára 2016 sa v rázovitej obci Hriňová uskutoční v poradí už 13. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní.

Banská Bystrica: Vianoce 2015 – Radujme sa, veseľme sa
Publikované: 9.12.2015
Srdce Slovenska – Banská Bystrica pripravila pre svojich obyvateľov, ale aj návštevníkov radu zaujímavých predvianočných podujatí, ktoré by ste si rozhodne nemali nechať ujsť.

Banská Štiavnica: Dušičky z Nového zámku
Publikované: 28.10.2015
Jeden zo symbolov Banskej Štiavnice ožije 31. októbra od 17tej do 22 hodiny zaujímavým večerom spojeným s nočnou prehliadkou zámku.

Vígľaš: Zámocký hotel oslavuje svoje prvé výročie
Publikované: 4.10.2015
Už je to rok čo skončila rozsiahla rekonštrukcia zámku v malebnej obci Vígľaš. Zámok bol prestavaný na kongresový hotel s poskytovaním wellness služieb, no zároveň si zachoval aj svoju krásu z obdobia gotiky, renesancie i baroka a stal sa tak aristokratickým skvostom nielen podpolianskeho regiónu, ale celého Slovenska.

SR, Vígľaš: rozprávkový zámok - VIDEO
Publikované: 15.9.2015
V údolí rieky Slatina, približne 14 kilometrov od Zvolena sa rozprestiera dedinka Vígľaš, nad ktorou sa hrdo týči vígľašský zámok. A práve ten sme sa rozhodli pri našich potulkách Slovenskom navštíviť.

Banská Štiavnica: Salamandrové dni 2015
Publikované: 9.9.2015
Jedno z najzaujímavejších podujatí roka – Salamandrové dni opäť prichádza do Banskej Štiavnice, a to od 10. do 12. septembra 2015.

Sliač: Medzinárodné letecké dni SIAF 2015
Publikované: 19.8.2015
Desaťtisíce návštevníkov sa aj tento rok môžu tešiť na jubilejné Medzinárodné letecké dni SIAF 2015, ktoré sa uskutočnia v dňoch 29. a 30. augusta 2015 na leteckej základni Sliač.

SR: Kremnické gagy 2015
Publikované: 16.8.2015
Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je jedinečná medzinárodná prehliadka kultivovaného humoru, nezávislej satiry a zábavnej recesie s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa už po 35. krát bude konať v meste Kremnica.

Hrušov: Hontianska paráda 2015
Publikované: 14.8.2015
V dňoch 21. a 22. augusta 2015 sa uskutoční jubilejný 20. ročník netradičného festivalu tradičnej ľudovej kultúry - Hontianska paráda, ktorá je najväčším podujatím a prezentáciou obce Hrušov, ale zároveň i vrcholným prezentačným podujatím ľudovej tradičnej kultúry celého regiónu Hont.

Vígľaš: Letné výletné tipy podpolianskeho regiónu
Publikované: 15.7.2015
Rodiny s deťmi, ale aj milovníci turistiky a kultúry môžu v lete objaviť nový rozmer letnej dovolenky, ktorý ponúka podpoliansky región, kde sa nachádza aj Vígľašský zámok.

Masarykov prameň v Štiavnických vrchoch
Publikované: 30.9.2010
O Masarykovej studničke v Štiavnických vrchoch sa dlhé roky nikde nepísalo, neuvádzala sa na turistických mapách, aj leží mimo značených turistických trás. Obnovy sa dočkala až na jeseň 2006.


Súvisiaca fotogaléria

SR, Štiavnické vrchy – zimná rozprávka
Štiavnické vrchy sú známe najmä svojou bohatou baníckou históriou a tradíciou ťažby nerastných su...

Nemecko: Mníchov - svetová výstava minerálov...
Posledný októbrový víkend sa konala v nemeckom Mníchove najväčšia komplexná výstava minerálov, sk...

Lokácia:

Slovenská republika
Kalendár akcií:

Partneri:

Aj vďaka vám sme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Sprievodca:

Fotosúťaž:

Dotyk jari

1. 3. – 30. 4. 2021
1. cena:
Obrazová publikácia z vydavateľstva CBS
2. cena:
Exkluzívne miniatúry: remeselný gin TOISON a bylinný likér Dr.Kramer
3. cena:
Darčekový balíček od portálu Infoglobe
1. cena redakcie:
Ročné predplatné časopisu Krásy Slovenska
2. cena redakcie:
Darčeková kazeta Vincentka
3. cena redakcie:
Liptov – turistický sprievodca z rodinného vydavateľstva Dajama

Aktuality:

16.4.2021
Aj tento rok sa môžete zapojiť do ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Do 30. apríla 2021 (do 22.4. v ČR) môžu jednotlivci, mestá, školy či organizácie nominovať stromy a po výbere odbornou porotou bude spustené hlasovanie.
14.4.2021
Pred pár dňami oznámil Bratislavský dopravný podnik informáciu o zatraktívnení cestovania verejnou dopravou spôsobom plošného zvýšenia ceny cestovného, zrušením obľúbeného 15 minútového lístka a zlacnením ročného lístka o 25%.
12.4.2021
Len nedávno vyšla nová štúdia Barcelonského inštitútu pre globálne zdravie (ISGlobal) o kvalite ovzdušia v tisíckach európskych miest. Spomedzi 31 štátov majú najhoršie výsledky Taliansko, Španielsko, Poľsko, Belgicko a Česká republika.
Archív aktualit

Do osobitej pozornosti:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia nájdete TU (vrátane výskytu koronavírusu COVID-19).

Pridajte sa a súťažte!

Každý týždeň na facebooku nová súťaž o hodnotné ceny!

Krajina mesiaca - ALŽÍRSKO, POBREŽIE SLONOVINY a TUNISKO:

ALŽÍRSKO, POBREŽIE SLONOVINY a TUNISKO

TIPY NA VÝLETY - ALŽÍRSKO, POBREŽIE SLONOVINY a TUNISKO

 

Alžírsko, Alžír: Kombinácia európskej a islamskej architektúry

Pobrežie slonoviny, Abidjan - Tropický Manhattan

Tunisko – severom po stopách histórie

Tunisko – krajina bohatá na zážitky aj raj filmárov

Tunisko, Sahara – do púšte

 

Všetko dôležité, čo by ste o Alžírsku mali vedieť, nájdete TU, o Pobreží Slonoviny TU a Tunisku TU.

Najčítanejšie články:

Mobilná aplikácia :

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone 

 

Interaktívne katalógy:

Ďakujeme:

Google hodnotenie

dnes:nedeľa 18. 4. 2021
sviatok:Valér
dnes:
nedeľa 18.4.
10 °C
zajtra:
pondelok 19.4.
10 °C