www.infoglobe.sk » Kalendár akcií

Kalendár akcií 12.1.2018

Piatok 12.1.2018
Všetky akcie
Pridať novú akciu
Upraviť informácie o akcii

ZA KRÍŽOM / FOLLOWING THE CROSS

od 3.11.2017 do 14.1.2018

výstava Za krížomGALÉRIA JÁNA KONIARKA V TRNAVE v spolupráci s DOMOM FOTOGRAFIE, o.z. a GALÉRIOU UMELCOV SPIŠA v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov pozýva na otvorenie výstavy ZA KRÍŽOM / FOLLOWING THE CROSS v piatok, 3. novembra 2017 o 18.00 v Synagóge – Centre súčasného umenia v Trnave.

 

Fotografi:  Andrej BÁN / Pavol BREIER / Michal FULIER / Alan HYŽA / Andrej LOJAN / Laco MAĎAR / Boris NÉMETH / Jozef ONDZIK / Jozef SEDLÁK / Jindřich ŠTREIT /  Matúš ZAJAC.

Unikátna tematická výstava súčasnej dokumentárnej fotografie interpretujúca púte, kresťanské sviatky a udalosti, misie, ako aj každodenné rituály nasledujúce "kríž". Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstavu sprevádza rovnomenný katalóg. 

Kurátorky: Ivana Pástorová, Lucia Benická

Odborná spolupráca: Jozef Sedlák

Produkčná spolupráca: Lenka Králová – GUS

Grafika: Ivana Betková

 

Synagóga otvorená utorok – piatok, 9.00 - 17.00, nedeľa 13.00 – 18.00.

Výstava potrvá do 14. januára 2018.

Číslo akcie: 16005

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnavský kraj )

výstava Barnabás Holló

od 9.11.2017 do 28.2.2018

Výstava: Barnabás Holló (1865 – 1917) Sochár z Gemera-Malohontu 

Kurátorka výstavy: Mgr. Angelika Kolár 

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Vernisáž výstavy: 9. november 2017 o 15.00 hod.

Trvanie výstavy: 9. november 2017 – 28. február 2018

 

pozvánka na výstavu Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu. Vo štvrtok 9. novembra 2017 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu“. Výstava je poctou sochárskej tvorby tohto významného rodáka regiónu a vzniká pri príležitosti 100. výročia úmrtia sochára. Prezentovaný bude rozsiahly fotografický materiál doplnený o predmety z rodinnej pozostalosti sochára. Život a tvorba Barnabása Hollóa budú na pôde Gemersko-malohontského múzea verejnosti predstavené vôbec prvý krát. Na vernisáži výstavy hrou na tárogató vystúpi Éva Delényi z Budapešti, príbuzná sochára Barnabása Hollóa. Výstava potrvá do 28. februára 2018

 

INFO+

Rimavská Sobota sa často spomína ako kolíska uhorského sochárskeho umenia. Narodil sa tu István Ferenczy (1792 – 1856), zakladateľ a pôvodca klasicistického sochárstva v Uhorsku, svoje mladé roky tu strávil Miklós Izsó (1831 – 1875), ktorý ako Ferenczyho žiak ďalej kultivoval toto umenie a považuje sa za najväčšieho maďarského sochára, a v neposlednom rade tu svoje štúdiá začal aj Barnabás Holló, rodák z Gemera-Malohontu, ktorý napriek tomu, že prevažnú časť života prežil v Budapešti, nikdy neopustil svoj palócky prízvuk a lásku k rodnému kraju.

Tri významné sochárske osobnosti v minulosti pozdvihli mesto a región v oblasti umenia sa stredoeurópsku úroveň a preto sa Gemersko-malohontské múzeum usiluje o to, aby bolo ich životné dielo odborne zhodnocované a prezentované verejnosti. Tento dlh bol už čiastočne splatený Istvánovi Ferenczymu, v roku 1992 (výstava a konferencia) a v roku 2012 (výstava). Dielo Miklósa Izsóa a Barnabása Hollóa doposiaľ v Rimavskej Sobote nebolo predstavené. Preto sa múzeum pri príležitosti 100. výročia úmrtia Barnabása Hollóa, ktoré pripadá na november 2017, rozhodlo súbornou výstavou uctiť pamiatku tohto výnimočného rodáka regiónu.

Barnabás Holló sa narodil 16. mája 1865 v gemerskej obci Alsó-Hangony (dnes Hangony, Maďarsko), rodičom Bertalanovi Holló Farmosi a Karolíne Kisgergely. Od roku 1876 študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote. Svoje sochárske štúdium začal rovnako v Rimavskej Sobote pod vedením miestneho sochára Antala Martinelliho (1851 – 1917). Ako mladý, veľmi skoro stratil svojho otca a ujal sa ho gróf Alfréd Szirmay (1852 - 1900), vďaka ktorému mal možnosť študovať v Budapešti na Uhorskej kráľovskej škole dekoratívneho kreslenia a neskôr v rokoch 1889 - 1892 sa stal žiakom v kresliarskej škole významného sochára Alajosa Stróbla (1856 - 1926). Osobnosť učiteľa mala rozhodujúci vplyv na jeho ďalšie smerovanie a uplatnenie sa na sochárskej scéne. Do povedomia verejnosti sa dostal už v roku 1891 kedy začal pracovať na veľkolepej zákazke vytvorenia historického tzv. Széchenyiho reliéfu, znázorňujúceho založenie Uhorskej akadémie vied 3. novembra 1825, vďaka ktorému sa veľmi rýchlo stal stredobodom záujmu. Bronzový odliatok diela je osadený na fasáde budovy Maďarskej akadémie vied v Budapešti a jeho sadrový model je dnes súčasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea. Po počiatočnom úspechu nasledovali ďalšie objednávky, prevažne veľkorozmerných exteriérových podobizní osobností z histórie, určené pre verejné priestranstvá miest ako Budapešť, Debrecen, Hajdúböszörmény, Vál, Balatonalmádi, Rožňava a iné. V Gemeri-Malohonte je tiež zastúpený významnými dielami ako socha Mihálya Tompu na rovnomennom námestí v Rimavskej Sobote z roku 1896 (odhalená 1902) a podoba kráľa Mateja Korvína v obci Gemer z roku 1912. Hoci Gemersko-malohontské múzeum vlastní len jedno Hollóove dielo, jeho veľkosť a význam je o to väčší. Sadrový model prvej veľkej realizácie – reliéfu Založenie Uhorskej akadémie vied 3. novembra 1825 sa do zbierkového fondu múzea dostal v roku 1918 kúpou od sochárovej vdovy. V roku 2016 sa podarilo úspešne zavŕšiť päť rokov trvajúci proces reštaurovania a dnes ho návštevníci môžu opäť obdivovať v priestoroch múzea.

Barnabás Holló zomrel pomerne mladý 2. novembra 1917 v Budapešti. Zanechal po sebe manželku, syna Barnabása a nenapodobiteľné sochárske dielo, ktoré dodnes nebolo patrične docenené. Výstava v Gemersko-malohontskom múzeu bude pozostávať z fotografickej dokumentácie exteriérových realizácií, dobových fotografií ako aj fotografií drobných plastík, z ktorých niektoré sa nachádzajú v zbierkových fondoch múzeí a galérií v Maďarsku. Vďaka rodine Barnabása Hollóa, najmä pravnučke Ildikó Farkas a príbuznej Éve Delényi bude výstava doplnená o predmety z rodinnej pozostalosti sochára.

Číslo akcie: 16011

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (Banskobystrický kraj )

výstava Francesky Martí

od 25.11.2017 do 11.3.2018

výstava TransformáciaTransformácia je názov retrospektívnej výstavy španielskej multimediálnej výtvarníčky Francescy Martí, ktorá v kurátorskej koncepcii Pilar Ribalovej & Keesa van Twista ponúkne široký prístup k tvorbe jednej z najinovatívnejších európskych autoriek v oblasti tradičného výtvarného jazyka i nových technológií. Jej umelecké diela presahujú hranice maliarstva a sochárstva a skúmajú výrazové prostriedky fotografie a videoumenia ako dynamických médií.

Hlboká a angažovaná reflexia o ľudských emóciách, ideáloch, kultúrnom prostredí alebo spoločných univerzálnych výzvach sa rozvíja v tematických sériách ako napríklad Mucha, Pohyby & duša, Slzy, Obrazovka, Krištál, Stena, Výkrik, Planéta fúzií, Mestá v kľukatej línii & migranti.

Transformácia zdôrazňuje otázku spájania a splývania a vytváranie individuálnych snov a želaní je príležitosťou na kolektívnu zmenu. Myšlienky výmeny a symbiózy starého s novým zjednocujú koncepciu výstavy a vytvárajú rôzne vizuálne analógie s rovnakým posolstvom. Význam sebauvedomenia a akceptovania odlišnosti – keďže všetky kultúrne prostredia sú bohatým dedičstvom, ktoré všetci zdieľame – sú najzmysluplnejšími úvahami prezentovanými v tomto projekte. Spájanie znamená zlučovanie vedomostí a skúseností ako sociálneho procesu, ktorý môže priviesť ľudstvo k mieru.

Vernisáž výstavy Francesky Martí v Danubiane v sobotu 25.11.2017 o 16.00 h.

Výstava potrvá do 11.3. 2018.

Číslo akcie: 16078

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Danubiana, Bratislava (Bratislavský kraj)

Žijem na strome a je mi dobre

od 7.12.2017 do 28.2.2018

7. decembra 2017 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Žijem na strome a je mi dobre“, ktorá návštevníkom predstaví tajomný život na strome, ktorý pri prechádzke prírodou nevnímame. Výstava potrvá do 28. februára 2018.

výstava „Žijem na strome a je mi dobre“Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote pripravilo v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici reprízu interaktívnej výstavy Žijem na strome a je mi dobre, ktorá poskytne návštevníkom možnosť dozvedieť sa zážitkovou formou poznatky o rozmanitosti života na stromoch a v ich okolí.

Pre dnešného človeka sú stromy niečo bežné, možno pekné a určite dôležité, ale málokto vie skutočne popísať a porozumieť dôležitosti stromov pre existenciu mnohých rastlinných, živočíšnych druhov, húb a napokon aj človeka, ako aj ich nenahraditeľnosť v globálnom ekosystéme Zeme. 

Rozmanitosť života na stromoch je prezentovaná na príklade piatich druhoch stromov: dub, lipa, vŕba, jedľa a jabloň. Návštevník môže poznávať jednotlivých zástupcov vtákov, cicavcov a hmyzu, cez vystavené zbierkové predmety. Súčasťou výstavy je niekoľko interaktívnych prvkov, ktoré umožnia návštevníkovi zmysluplne a tvorivo stráviť čas na výstave, obohatiť si svoje vedomosti a zamyslieť nad skutočným významov stromov pre samotnú existenciu života na našej planéte.

Číslo akcie: 16104

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (Banskobystrický kraj )

výstava Za horami, za dolami

od 7.12.2017 do 1.4.2018

výstava Za horami, za dolamiSlovenské národné múzeum a Múzeum Vojvodiny v Novom Sade si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné otvorenie výstavy:

 

Za horami, za dolamiTri storočia Slovákov vo Vojvodine

 

KEDY: 7. 12. 2017 o 17.00

KDE: V sídelnej budove SNM, Vajanského nábr. 2 Bratislava

Výstava potrvá do: 1. apríla 2018

Číslo akcie: 16108

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: SNM, Bratislava (Bratislavský kraj)

Dieťa a jeho svet

od 13.12.2017 do 30.4.2018

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie výstavy: 13. december 2017 – 30. apríl 2018            

Kurátorka výstavy: Mgr. Ľudmila Pulišová                    

Vernisáž výstavy: 13. december 2017 o 15.00 hod.

 

pozvánka na výstavu13. decembra 2017 o 15.00 hod. sa v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Dieťa a jeho svet“, ktorá predstaví život dieťaťa v tradičnom dedinskom a z časti aj v mestskom prostredí regiónu Gemer-Malohont. Prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov z fondov etnológia, história a archeológia bude prezentované obdobie narodenia, krstu, predškolský a školský vek, detský odev, nábytok a v neposlednom rade aj hračky a hry. Výstava potrvá do 30. apríla 2018.

 

INFO+

 

Život dieťaťa v minulosti bol diametrálne odlišný od života dnešných detí. Ovplyvňovali ho vtedajšie rodinné a spoločenské podmienky, sociálna situácia a v neposlednom rade sled praktizovaných poverových predstáv.

Množstvo zvykov a obradov sa viazalo už k narodeniu dieťaťa, no mnohými sa žena riadila už počas tehotenstva. Išlo najmä o obdobie, keď už bolo tehotenstvo zjavné, keďže dovtedy sa nezvyklo zverejňovať ani v rodine. Správanie ženy počas tehotenstva, prípadne jej nálady, mohli ovplyvniť povahové vlastnosti dieťaťa. Žena nemala byť smutná, lebo by jej dieťa plakávalo, jedlá, ktoré si obľúbila malo mať rado aj dieťa. Keďže v minulosti prevládala túžba mať prvorodené dieťa syna, existovalo množstvo magických úkonov zabezpečujúcich, prípadne predpovedajúcich pohlavie dieťaťa.

Po narodení dieťaťa sa okolo postele rodičky vešali tzv. kútne plachty, ktoré ju oddelili od ostatného priestoru. Malo to význam nielen praktický – kedysi bývali všetci v jednej izbe, ale aj magický. Počas obdobia „šestonedelia“ bola žena považovaná za nečistú, mohla ohroziť svoje okolie, ale zároveň bola aj s dieťaťom vystavená pôsobeniu škodlivých síl. Bolo to obdobie znamenajúce pre ženu viaceré obmedzenia, ktoré končili až po „vácke“ , teda cirkevnom očistnom obrade.

Dôležitým medzníkom v živote dieťaťa bol cirkevný krst, pri ktorom zohrávala dôležitú úlohu krstná matka prinášajúca dieťaťu odev (väčšinou čepček, šatku a košieľku), potraviny i peňažný dar. V minulosti sa krst konal čo najskôr po narodení dieťaťa, nie však v stredu a piatok, keďže tieto dni boli považované za nešťastné. I v Gemeri-Malohonte bola známa formulka hovorená po príchode z krstu: „Chvála Pánu Bohu, vzali sme pohana, doniesli sme kresťana“.

Pre detstvo v minulosti bolo typické skoré zapájanie detí do prác okolo domácnosti. Už 4 – 5 ročné deti pomáhali pri zametaní dvora, pasení husí, zbere ovocia..., pričom postupne sa náročnosť zverených úloh zvyšovala, kedy v školskom veku dievčatá zaúčala matka a chlapcov otec. Vo veku 12 – 15 rokov dievčatá ovládali všetky dôležité ženské práce, ako pečenie chleba, varenie, pranie, šitie, sadenie, okopávanie, chlapci ťažšie práce na poli a v lese. Dôležitú úlohu pri výchove zohrávalo autoritatívne postavenie rodičov vo vzťahu k deťom a používanie fyzických trestov.

Číslo akcie: 16115

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj )

Klenoty z múzea

od 14.12.2017 do 28.1.2019

Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum vás pozýva na výstavu Klenoty z múzea - Ako sa zbiera hudba. Výstava prebieha v SNM sídelná budova na Vajanského nábreží 2, Bratislava do 28. januára 2019.

výstava Klenoty z múzea - Ako sa zbiera hudba

Číslo akcie: 16119

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: SNM, Bratislava (Bratislavský kraj)

Tatranská galéria - január 2018

od 1.1.2018 do 31.1.2018

VÝSTAVY

Elektráreň TG

 

Millefleur – Eva Končeková a Michaela BednárováMillefleur – Eva Končeková a Michaela Bednárová

 

Výstava Millefleurs je koncipovaná ako retrospektívny pohľad na rozsiahlu tvorbu akademickej maliarky a pedagogičky Evy Končekovej za účasti jej dcéry Michaely Bednárovej a jej študentov Eji Devečkovej, Mareka Jarottu, Kamila Kozuba a Adely Piatnikovej

 

Výstava potrvá do 4. februára 2018

 

 

 

STÁLA EXPOZÍCIA

Odkryté hodnoty app

Vynovená stála expozícia diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 80-tich autorov.

 

ART KLUB  Tatranskej galérie

Anjeličkovo

Tradičná výstava súťažných prác detskej výtvarnej súťaže  Anjel Vianoc 2017

Výstava potrvá do 30. januára 2018

 

INÉ PODUJATIA

Štvrtkové  soirée

živá hudba každý prvý štvrtok v mesiaci v Artklube TG

Začíname kabaretné večery pre strednú generáciu

4. januára 2018 o 18.00 h

 

Trojkráľový benefičný koncert

spojený s aukciou (dražba dresu M. Hamšíka s podpisom a maľby od M. Čižmárika)

7. januára 2018 o 17.00 h

 

Účinkujúci:     

POPRADČATÁ, Prípravný spevácky zbor, GITAROVÝ ORCHESTER, tanečnice, TEREZA A JEJ DETI, Husľový orchester, klavírny sprievod, sólisti, žiaci a učitelia ZUŠ - Štefánikova, Poprad

 

VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEC

UMELCI TATRÁM

Výstava diel, ktoré vznikli počas výtvarného sympózia  za účasti umelcov

Bohumír GEMMROT (CZ), Juraj ČUTEK (SK), Andrej AUGUSTÍN (SK), Viťo BOJŇANSKÝ (SK)

Vernisáž výstavy 5. januára 2018 o 16.00 h

Výstava potrvá od 5. januára 2018

Stála expozícia

Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie

 

GALÉRIA FERDINAND KATONA

Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi

 

TVORIVÉ DIELNE

tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii

Číslo akcie: 16117

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Tatranská galéria, Poprad (Prešovský kraj )

GUS - program január 2018

od 8.1.2018 do 31.1.2018

Galéria umelcov SpišaStále expozície  

TERRA GOTHICA ǁ Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie.

JOZEF HANULAǁ Stála expozícia o živote a diela autora zo zbierok galérie.

 

Aktuálne výstavy

13. 12. 2017 – 25. 3. 2018

PUZZLE / Akvizície v interakcii 2012 – 2016

Autori: K. BALÚNOVÁ, K. BARON, T. A. BŁOŃSKI, J. ČECH, O. DUBAY ml., S. DURKAJ, V. ELIÁŠ,

A. FEDÁKOVÁ, M. HNAT, M. IMRICH, P. JEDLIČKA, Z. JEŘÁBEK, R. KOČAN, M. LÁNYI, P. POLLÁG, M. STACHO, I. SVITANA, V. ŠOLTISOVÁ, E. TKÁČIKOVÁ, A. Ľ. VALENČÍKOVÁ, V. WEISS.

Projekt PUZZLE sprístupňuje akvizície galérie (z r. 2012–2016) netradičnou formou

a interaktívnymi nástrojmi. 57 diel od 21 autorov. Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková – GUS.

 

13. 12. 2017 – 25. 3. 2018

JUBILANTI 2017

Autori: A. BERAN, I. CHAPČÁK, E. KONČEKOVÁ, O. KORKOŠ, A. MEISSL, O. PRIATKA, M. STACHO,

J. ŠIMO-SVRČEK, P. TREMBÁČ.

Výstava JUBILANTI 2017 prezentuje 20 diel od 9 jubilujúcich autorov. Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková – GUS.

 

do 25. 3. 2018

PORTÁL SPOMIENOK

V rámci projektu o galerijnej tridsiatke / z výstavy Kontajner spomienok: návraty do minulosti

s interaktívnymi prvkami, interpretujúcimi históriu galérie, faktografiu, ako aj vývoj vizuálnej identity.  Kurátorka: Mgr. Mária Šabľová – GUS

 

PROGRAMY ǁ Dielne  PRE VEREJNOSŤ

24. 1. 2018 / GALERIJNÁ  STREDA

9.00 – 19.00 / Otvorené výstavy a stále expozície.

Vstupné / štandardné.

 

HALIERIK / VÝPREDAJ katalógov

Od rána do večera! Ponuka katalógov, brožúr, materiálov.

 

PUZZLE / komentovaná prehliadka

17.00 – 19.00

 

Vyhrajte sa s nami! Umenie ako forma interaktívnej hry s lektorkami galérie. Optimálne pre rodiny s deťmi, ale aj pre dospelých. Spojené s projekciami filmov o galérii.

 

26. 1. 2018 / GALERIJNÝ  PIATOK 

9.00 – 19.00 / Otvorené výstavy a stále expozície.

 

16.00 – 19.00  / ŽENY ON LINE 6: Obrázok z nití

Vstupné € 3 / osoba

Tvorba obrazu, kde ťahy štetcom vystrieda línia farebnej nite a umožní vytvoriť vizuálne pútavé textilné obrazy. Lektorka: Mgr. Zuzana Juháziová - GUS

 

DETSKÉ PROGRAMY ǁ

Dielne  PRE ŠKOLY: MŠ, ZŠ a ZUŠ

Vstupné: €  1 / účastník, doprovod / zdarma; v cene: prehliadka výstavy  a výtvarný materiál.

Doba trvania: cca 60 – 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať!

 

Pondelok – piatok, 8. 1. – 31. 1. 2018 ǁ 9.00 – 16.00

PUZZLE / Akvizície v interakcii 2012 – 2016

 

Tvorivá dielňa, kde sa s vystavenými dielami hráte a učíte, ako vznikli. Žiak sa hravou formou zapája do "tvorby" diela vďaka  interaktívnym pomôckam. Možnosť aplikovať postupy aj pomocou tvorivej brožúry – Sprievodcu výstavou. Vstupné:

 

JEDNA VÝSTAVA / CELÁ GALÉRIA:

· dospelí: € 1 / € 2,50

· deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: € 0,50 / € 1,50

· rodinná vstupenka / 2 dospelí + max. 3 deti: € 2,50 / € 5,50

· NEDELE za 10 centov / symbolické vstupné pre všetky kategórie návštevníkov

 

Otváracie hodiny

· utorok – piatok, 9.00 – 16.30

· nedeľa, 11.00  – 16.00

· 24. 1. 2018 / GALERIJNÁ  STREDA, 9.00 – 19.00

· 26. 1. 2018 / GALERIJNÝ PIATOK, 9.00 – 19.00

· 1. 1. 2018 /  zatvorené

 

Kontakt / informácie

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Kontakt:  Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0948 882 718

sekretariat@gus.sk, Facebook: Galéria umelcov Spiša

Číslo akcie: 16286

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves (Košický kraj)

GMM na január 2018

od 8.1.2018 do 31.1.2018

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Termín: 2. – 31. január 2018             

 

Počas januára 2018 si návštevníci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote môžu pozrieť výstavy: „Malenkij robot“ (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov., Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu., Žijem na strome a je mi dobre, Dieťa a jeho svet.

 

Život dieťaťa v minulosti bol diametrálne odlišný od života dnešných detí. Ovplyvňovali ho vtedajšie rodinné a spoločenské podmienky, sociálna situácia a v neposlednom rade sled praktizovaných poverových predstáv. Život dieťaťa v tradičnom dedinskom a z časti aj v mestskom prostredí regiónu Gemer-Malohont predstaví najnovšia výstava múzea Dieťa a jeho svet, ktorá bola sprístupnená 13. decembra 2017. Prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov z fondov etnológia, história a archeológia je prezentované obdobie narodenia, krstu, predškolský a školský vek, detský odev, nábytok a v neposlednom rade aj hračky a hry. Súčasťou výstavy je detský kútik s hračkami. Výstava potrvá do 30. apríla 2018.

 

Interaktívna výstava Žijem na strome a je mi dobre vznikla v spolupráci so Stredoslovenských múzeom v Banskej Bystrici a poskytne návštevníkom možnosť dozvedieť sa zážitkovou formou poznatky o rozmanitosti života na stromoch a v ich okolí. Rozmanitosť života na stromoch je prezentovaná na príklade piatich druhoch stromov: dub, lipa, vŕba, jedľa a jabloň. Návštevník môže poznávať jednotlivých zástupcov vtákov, cicavcov a hmyzu, cez vystavené zbierkové predmety. Súčasťou výstavy je niekoľko interaktívnych prvkov, ktoré umožnia návštevníkovi zmysluplne a tvorivo stráviť čas na výstave, obohatiť si svoje vedomosti a zamyslieť nad skutočným významov stromov pre samotnú existenciu života na našej planéte. Výstava potrvá do 28. februára 2018.

 

Do 28. februára 2018 si môžu návštevníci pozrieť výstavu Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu., ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia úmrtia sochára a rodáka z Gemera-Malohontu Barnabása Hollóa Výstava pozostáva z fotografickej dokumentácie exteriérových realizácií, dobových fotografií ako aj fotografií drobných plastík a vďaka rodine Barnabása Hollóa je výstava doplnená o predmety z rodinnej pozostalosti sochára.

Súčasťou výstavy je aj kultúrno-výchovná aktivita Známy – neznámy sochár z Gemera-Malohontu. Ide o netradičnú formu pracovného listu, v ktorom návštevník zaznačuje na mape Európy, kde všade sa Barnabás Holló počas svojho života pohyboval, kde študoval, s čím je jeho tvorba úzko spojená a kde všade sa nachádzajú jeho diela. Pri riešení úloh sa treba oprieť o textovú časť výstavy, ktorá poskytne aj faktický pohľad na jednotlivé diela, prostredníctvom prezentovaných fotografií. Výrazná časť pracovného listu je venovaná dielam sochára, ktoré sa nachádzajú v  Rimavskej Sobote. Vypracovaním úlohy získa návštevník prehľadné informácie o ich životnom príbehu v chronológii.

Aktivita je vhodná pre rodiny s deťmi a žiakov II. stupňa základných škôl a pre stredné školy. V prípade skupín je potrebné sa vopred nahlásiť. Kontakt: 047/ 56 32 741, lindisova@gmmuzeum.sk alebo marekova@gmmuzeum.sk.

 

Do 31. januára 2018 je predĺžená výstava „Malenkij robot“ (1945 - 1949). V zajatí sovietskych lágrov. Autorom výstavy je Vladimír Lehotai z Uzovskej Panice, ktorý k téme realizoval rozsiahly výskum a osobne navštívil miesta bývalých zajateckých táborov na území dnešnej Ukrajiny. Koniec druhej svetovej vojny (1939 - 1945) a príchod Červenej armády na územie dnešného Slovenska pre mnohých neznamenal oslobodenie. Sovietski vojaci odvliekli civilných občanov nemeckého a tiež aj maďarského pôvodu z územia Maďarska a z južnej časti Československa do Sovietskeho Zväzu na tzv. „malenkij robot“, t.j. na malú robotu. No mnohí sa domov už nikdy nevrátili... Prostredníctvom výstavy návštevníci získajú informácie o živote v lágroch a o osobných príbehoch niektorých účastníkov z okolia Rimavskej Soboty. Súčasťou výstavy je premietanie dokumentárneho videofilmu Ártatlan bűnösök. Gömöriek a szovjet lágerekben /Nevinní vinníci. Gemerčania v sovietskych lágroch/.

 

drumbleZ bohatých zbierkových fondov múzea sa každoročne vyberie jeden predmet, ktorý je spätý s regiónom, mestom Rimavská Sobota alebo múzeom alebo je zaujímavý svojich vzhľadom či využitím a je v priestoroch múzea vystavený po dobu jedného mesiaca. Od 2. do 31. januára 2018 budú vystavené hudobné nástroje – drumble, nájdené počas archeologických výskumov na hradoch Širkovce – Kapla a Hodejov. Prezentované drumble pochádzajú z obdobia neskorého stredoveku až včasného  novoveku (15. – 16. storočie), ktoré sú dokladom zábavy a krátenia si dlhej chvíle hradných posádok. 

Číslo akcie: 16287

Kontinent: Európa
Štát: Slovenská republika
Miesto usporiadania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (Banskobystrický kraj )

Lokácia:

Slovenská republika
Kalendár akcií:

Partner:

Vyžaduje Adobe Flash Player

Partneri:

Aj vďaka vám sme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Druh akcie:


Fotosúťaž:

Zima na horách

1. 1. – 28. 2. 2018
1. cena:
Knižná publikácia Banská Štiavnica na starých pohľadniciach od vydavateľstva Dajama
2. cena:
Vitamínový balíček od portálu Infoglobe
1. cena redakcie:
Pobyt v Bardejovských kúpeľoch s polpenziou pre 2 osoby a so vstupom do wellness spa - bazénovej časti
2. cena redakcie:
Celoročné poistenie ALPENVEREIN od Hory.sk
3. cena redakcie:
Knižná publikácia Rekordy Bratislavy od vydavateľstva Dajama

Aktuality:

17.1.2018
Ak ste milovníci ľudovej hudby, neváhajte nad účasťou na 14. ročníku celoslovenskej prehliadky heligonkárov s názvom Svätoantonská heligónka.
16.1.2018
Pri príležitosti jubilejného výročia ustanovenia samostatného Československa, od ktorého uplynie 26. októbra už rovných 100 rokov, sa budú dať vidieť na mnohých výstavách rôzne zbierkové predmety. A pretože 18. decembra uplyne 100 rokov aj od založenia Poštového múzea v Prahe, k zbierkovým predmetom budú patriť aj známky.
15.1.2018
Pokiaľ sa radíte k športovým nadšencom, nenechajte si ujsť preteky v horskej cyklistike a zimnom behu - Stupava Winter Trophy MTB & RUN, ktoré budú prebiehať 20. a 21. januára 2018.
Archív aktualit

Do osobitej pozornosti:

Oznamy a upozornenia pred cestovaním do zahraničia nájdete TU.

Pridajte sa a súťažte!

Každý týždeň na facebooku nová súťaž o hodnotné ceny!

Krajina mesiaca - INDONÉZIA:

Najčítanejšie články:

Interaktívne katalógy:

Ďakujeme:

Google hodnotenie

dnes:streda 17. 1. 2018
sviatok:Nataša
dnes:
streda 17.1.
4 °C
zajtra:
štvrtok 18.1.
4 °C